Adaptacja dziecka w żłobku (on-line)

Szkolenie Adaptacja dziecka w żłobku przybliża zagadnienie
procesu adaptacji 
dziecka w pierwszych dniach w żłobku
oraz przygotowuje
do towarzyszenia dziecku w tym trudnym
dla niego i dla jego rodziców czasie.

Podczas pierwszych lat życia dziecka jego zdolności adaptacyjne 
są bardzo ograniczone, gdyż zależą od innych. 
Małe dziecko rozwija się głównie w środowisku rodzinnym. 
Gdy dziecko po raz pierwszy zmienia środowisko z domowego
na żłobek 
warunkiem prawidłowego rozwoju jest dobre
przystosowanie 
do nowych warunków i środowiska.
Bardzo ważnym aspektem jest odzyskanie zachwianego
poczucia bezpieczeństwa. 
Pobyt dziecka w żłobku będzie dla niego
bardzo silnym przeżyciem.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki  
opieki nad dziećmi
w wieku przedszkolnym oraz instytucje rynku pracy
.
Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz poznać proces adaptacyjny dziecka w żłobku 
zapisz się na nasze szkolenie. 
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Integracja sensoryczna (on-line)

Szkolenie Integracja sensoryczna w teorii i praktyce przedstawia
zagadnienia 
związane z założeniami Integracji sensorycznej
 jako metody pracy z dziećmi.

U dzieci wszystkie zmysły kształtują się w już okresie płodowym.
Ilość odbieranych wrażeń zmysłowych wzrasta gwałtownie
wraz z chwilą narodzenia, 
a rozwój procesów integracji sensorycznej
najintensywniej 
przebiega u dziecka w wieku przedszkolnym.

Występowanie zaburzeń procesów integracji społecznej
można zauważyć 
u dzieci gdy mają problemy z uczeniem się,
z koncentracją, 
z wykonywaniem precyzyjnych ruchów,
z utrzymaniem równowagi 
czy też gdy borykają się z problemami
 komunikacyjnymi 
z rówieśnikami bądź rodzicami.
Wczesne rozpoznanie tych problemów ułatwi dziecku
funkcjonowanie oraz zapewni prawidłowy rozwój.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki  
opieki nad dziećmi
oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz poznać założenia oraz zagadnienia dotyczące
Integracji sensorycznej w teorii i praktyce
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Metoda Marii Montessori w żłobku (on-line)

Szkolenie Praca z dzieckiem w oparciu o koncepcję pedagogiczną
Marii Montessori w żłobku przedstawia zagadnienia
metody pracy z dziećmi w wieku żłobkowym
według założeń koncepcji pedagogicznej Marii Montessori.

“Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało
i wyraziłam to, 
i tak powstała metoda
zwana metodą Montessori"
                                                                                  dr Maria Montessori

To szkolenie przeznaczone jest dla opiekunów, których pasją
jest praca z dzieckiem i towarzyszeniem mu w rozwoju. 
Dzieci pracujące metodą Montessori uczą się samodzielności,
dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy,
uczą się pracy ze źr
ódłami, rozwijają swoje zainteresowania i talenty.
Dzieci nabywają poczucia odpowiedzialności 
za czas przeznaczony na naukę i zabawę.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki  
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz poznać założenia oraz zagadnienia dotyczące
metody pracy z dziećmi w żłobku w oparciu
koncepcję Marii Montessori
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Metoda Marii Montessori w przedszkolu (on-line)

Szkolenie Praca z dzieckiem w oparciu o koncepcję pedagogiczną
Marii Montessori 
w przedszkolu przedstawia zagadnienia
metody pracy z dziećmi 
w wieku przedszkolnym 
według założeń koncepcji pedagogicznej Marii Montessori. 

“Nie mów im, jak to zrobić.
Pokaż im, jak to zrobić i nie mów ani słowa.
Jeśli im powiesz, będą patrzeć, jak poruszają się twoje usta.
Jeśli im pokażesz, będą chcieli to zrobić sami.
” 
                                                                              dr Maria Montessori

  To szkolenie przeznaczone jest dla opiekunów, których pasją
jest praca z dzieckiem i towarzyszeniem mu w rozwoju. 
Dzieci pracujące Metodą Montessori uczą się samodzielności,
dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy,
uczą się pracy ze źródłami, rozwijają zainteresowania i talenty.
Dzieci nabywają poczucia odpowiedzialności
za czas przeznaczony na naukę i zabawę.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki 
opieki nad dziećmi w wieku
przedszkolnym oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz poznać założenia oraz zagadnienia dotyczące
metody pracy z dziećmi w przedszkolu
w oparciu o 
koncepcję Marii Montessori
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Metoda Weroniki Sherborne (on-line)

Szkolenie Praca z dzieckiem w oparciu o metodę
ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 
przedstawia zagadnienia metody pracy z dziećmi 
według założeń Weroniki Sherborne.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne opiera się
na ruchu, 
naturalnym i niezbędnym 
czynniku w życiu człowieka.
Towarzyszy nam od narodzin aż do śmierci, charakteryzując się
różnymi formami aktywności od spontanicznej zabawy,
poprzez wypoczynek aż do codziennej pracy.
Dzięki niemu człowiek może wyrażać swoje emocje,
nawiązywać kontakty interpersonalne i się porozumiewać.
Metoda W. Sherborne opiera się na założeniu, że rozwój ruchowy
jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego
i społecznego dziecka.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki  
opieki nad dziećmi
oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz poznać założenia oraz zagadnienia dotyczące
metody pracy z dziećmi według Weroniki Sherborne
dowiedzieć się jakie są korzyści 
wynikające z pracy
m
etodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

IPET w praktyce (on-line)

Szkolenie IPET w praktyce to szkolenie kompetencje pedagogiczne.
Otrzymasz wskazówki jak przeprowadzić prawidłowo
obserwację i diagnozę dziecka i rodziny.

Zapoznasz się z procedurami i narzędziami prawidłowej
diagnozy pedagogicznej w oparciu o podstawę programową
kolejnych etapów kształcenia.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki 
opieki nad dziećmi
oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz zdobyć wiedzy teoretyczną dotycząca IPET
oraz samodzielnie 
konstruować indywidualne plany pracy i IPET
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Komunikacja z rodzicami - budowanie relacji (on-line)

Szkolenie Komunikacja z rodzicami - budowanie relacji to szkolenie 
dotyczące procesu efektywnej komunikacji i budowania relacji.

Ważnym elementem komunikacji są warunki przekazywania komunikatu.
Rolą nauczyciela lub opiekuna jest zadbanie o dobre relacje,
których podstawą jest rozmowa, 
w efekcie której obie strony
mogą efektywnie współdziałać.

Życie człowieka wymaga komunikowania się z innymi.
Dotyczy to życia osobistego, pracy zawodowej oraz działań społecznych.
Znajomość procesów komunikacji międzyludzkiej
ma bardzo istotne znaczenie 
dla wyjaśnienia zachowań człowieka.
Dzięki porozumiewaniu się ludzie uczą się jak lubić siebie nawzajem,
jak szanować 
oraz budują wzajemne zaufanie czy realizują wspólne cele.

Proces komunikacji to taki rodzaj mówienia i słuchania, który umożliwia
rozumienie siebie nawzajem. 
Nawet drobne zmiany mogą bardzo
pomóc nam przełamywać bariery  komunikacyjne.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki  
opieki nad dziećmi
oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz zdobyć lub zgłębić wiedzę dotyczącą metod i procesu 
skutecznego komunikowania się i budowania relacji z rodzicami
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112