Adaptacja dziecka w żłobku

Podczas pierwszych lat życia dziecka jego zdolności adaptacyjne są bardzo ograniczone gdyż zależą od innych. Małe dziecko rozwija się głównie w środowisku rodzinnym.

W momencie kiedy dziecko po raz pierwszy zmienia środowisko z domowego na żłobek warunkiem prawidłowego rozwoju jest dobre przystosowanie do nowych warunków, nowego środowiska. Bardzo ważnym aspektem jest odzyskanie zachwianego poczucia bezpieczeństwa i coraz lepsze odnajdywanie się w nowym środowisku. Pobyt dziecka w żłobku będzie dla niego bardzo silnym przeżyciem.


Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”
Integracja sensoryczna w teorii i praktyce


U dzieci wszystkie zmysły kształtują się w już okresie płodowym. Ilość odbieranych wrażeń zmysłowych wzrasta gwałtownie wraz z chwilą narodzenia, a rozwój procesów integracji sensorycznej najintensywniej przebiega u dziecka w wieku przedszkolnym.

Występowanie zaburzeń procesów integracji społecznej można zauważyć u dzieci gdy mają problemy z uczeniem się, z koncentracją, z wykonywaniem precyzyjnych ruchów, z utrzymaniem równowagi czy też gdy borykają się z problemami komunikacyjnymi z rówieśnikami bądź rodzicami. Wczesne rozpoznanie tych problemów ułatwi mu funkcjonowanie oraz zapewni prawidłowy rozwój.

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”

Praca z dzieckiem w oparciu o koncepcję pedagogiczną Marii Montessori w żłobku“Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana metodą Montessori.”

                                                                                                            dr Maria Montessori

To szkolenie przeznaczone jest dla opiekunów, których pasją jest praca z dzieckiem i towarzyszeniem mu w rozwoju. Dzieci pracujące Metodą Montessori uczą się samodzielności, dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy, uczą się pracy ze źródłami, rozwijają swoje zainteresowania i talenty. Nabywają poczucia odpowiedzialności za czas przeznaczony na naukę.

Poznaj zasady i metody pracy z dziećmi w oparciu o koncepcję Montessori.

                                                                               Zapraszamy


Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.

Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne

w zakładce ,,Moje kursy.”

Praca z dzieckiem w oparciu o koncepcję pedagogiczną Marii Montessori w przedszkolu“Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana metodą Montessori.”

                                                                                                            dr Maria Montessori

To szkolenie przeznaczone jest dla opiekunów, których pasją jest praca z dzieckiem i towarzyszeniem mu w rozwoju. Dzieci pracujące Metodą Montessori uczą się samodzielności, dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy, uczą się pracy ze źródłami, rozwijają swoje zainteresowania i talenty. Nabywają poczucia odpowiedzialności za czas przeznaczony na naukę.

Poznaj zasady i metody pracy z dziećmi w oparciu o koncepcję Montessori.

                                                                               Zapraszamy!


Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.

Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne

w zakładce ,,Moje kursy.”


Praca z dzieckiem w oparciu o metodę W. Sherborne

Metoda W. Sherborne opiera się na ruchu, który jest naturalnym i niezbędnym czynnikiem w życiu każdego człowieka. Towarzyszy nam od narodzin aż do śmierci, charakteryzując się różnymi formami aktywności od spontanicznej zabawy, poprzez wypoczynek aż do codziennej pracy. Dzięki niemu człowiek może wyrażać swoje emocje, nawiązywać kontakty interpersonalne i się porozumiewać.

Metoda W. Sherborne opiera się na założeniu, że rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Na szkoleniu dowiesz się jakie są korzyści wynikające z pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.


Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.

Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne

w zakładce ,,Moje kursy.”

IPET w praktyce

Szkolenie podnoszące kompetencje pedagogiczne. Otrzymasz wskazówki jak przeprowadzić prawidłowo obserwację i diagnozę dziecka i rodziny. Zapoznasz się z procedurami i narzędziami prawidłowej diagnozy pedagogicznej w oparciu o podstawę programową kolejnych etapów kształcenia.

Po zdobyciu wiedzy teoretycznej  możesz samodzielnie konstruować indywidualne plany pracy i IPET.

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy pedagogicznej dziecka i rodziny oraz konstruowania indywidualnych planów pracy i IPET.

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.

Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne

w zakładce ,,Moje kursy.”

Komunikacja z rodzicami - budowanie relacji

Życie człowieka wymaga komunikowania się z innymi. Dotyczy to życia osobistego, pracy zawodowej oraz działań społecznych. Znajomość procesów komunikacji międzyludzkiej ma bardzo istotne znaczenie dla wyjaśnienia zachowań społecznych człowieka. Dzięki porozumiewaniu się ludzie uczą się jak lubić siebie nawzajem, jak szanować, budują wzajemne zaufanie czy realizują wspólne cele. Proces komunikacji to taki rodzaj mówienia
i słuchania, który umożliwia rozumienie siebie nawzajem. Aby skutecznie się komunikować powinniśmy zgłębić naszą wiedzę o tajniki tego procesu. Nawet drobne zmiany mogą bardzo pomóc nam przełamywać bariery komunikacyjne.


Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”