U dzieci wszystkie zmysły kształtują się w już okresie płodowym. Ilość odbieranych wrażeń zmysłowych wzrasta gwałtownie wraz z chwilą narodzenia, a rozwój procesów integracji sensorycznej najintensywniej przebiega u dziecka w wieku przedszkolnym.

Występowanie zaburzeń procesów integracji społecznej można zauważyć u dzieci gdy mają problemy z uczeniem się, z koncentracją, z wykonywaniem precyzyjnych ruchów, z utrzymaniem równowagi czy też gdy borykają się z problemami komunikacyjnymi z rówieśnikami bądź rodzicami. Wczesne rozpoznanie tych problemów ułatwi mu funkcjonowanie oraz zapewni prawidłowy rozwój.

“Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana metodą Montessori.”

                                                                                                            dr Maria Montessori

To szkolenie przeznaczone jest dla opiekunów, których pasją jest praca z dzieckiem i towarzyszeniem mu w rozwoju. Dzieci pracujące Metodą Montessori uczą się samodzielności, dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy, uczą się pracy ze źródłami, rozwijają swoje zainteresowania i talenty. Nabywają poczucia odpowiedzialności za czas przeznaczony na naukę.

Poznaj zasady i metody pracy z dziećmi w oparciu o koncepcję Montessori.

                                                                               Zapraszamy

Metoda W. Sherborne opiera się na ruchu, który jest naturalnym i niezbędnym czynnikiem w życiu każdego człowieka. Towarzyszy nam od narodzin aż do śmierci, charakteryzując się różnymi formami aktywności od spontanicznej zabawy, poprzez wypoczynek aż do codziennej pracy. Dzięki niemu człowiek może wyrażać swoje emocje, nawiązywać kontakty interpersonalne i się porozumiewać.

Metoda W. Sherborne opiera się na założeniu, że rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Na szkoleniu dowiesz się jakie są korzyści wynikające z pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Szkolenie podnoszące kompetencje pedagogiczne. Otrzymasz wskazówki jak przeprowadzić prawidłowo obserwację i diagnozę dziecka i rodziny. Zapoznasz się z procedurami i narzędziami prawidłowej diagnozy pedagogicznej w oparciu o podstawę programową kolejnych etapów kształcenia.

Po zdobyciu wiedzy teoretycznej  możesz samodzielnie konstruować indywidualne plany pracy i IPET.

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy pedagogicznej dziecka i rodziny oraz konstruowania indywidualnych planów pracy i IPET.

“Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana metodą Montessori.”

                                                                                                            dr Maria Montessori

To szkolenie przeznaczone jest dla opiekunów, których pasją jest praca z dzieckiem i towarzyszeniem mu w rozwoju. Dzieci pracujące Metodą Montessori uczą się samodzielności, dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy, uczą się pracy ze źródłami, rozwijają swoje zainteresowania i talenty. Nabywają poczucia odpowiedzialności za czas przeznaczony na naukę.

Poznaj zasady i metody pracy z dziećmi w oparciu o koncepcję Montessori.

                                                                               Zapraszamy

Pierwsza pomoc przedmedyczna to zespół czynności, które trzeba wykonać aby pomóc osobie poszkodowanej w celu ratowania jej zdrowia i życia do czasu pojawienia się wykwalifikowanej pomoc medycznej.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, jeśli jest się świadkiem sytuacji, w której czyjeś zdrowie lub życie ulega zagrożeniu, udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem i  dlatego należy znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy - również w zakresie pomocy dziecku. 

Każdemu taka wiedza może się przydać także w przypadku, gdyby nagłej pomocy potrzebował ktoś z jego bliskich. 

Zapraszamy do zdobywania wiedzy!