pasek%20na%20www%20jpb.JPG

szkolenia on-line

opiekun w żłobku, opiekun dzienny, asystent w przedszkolu, opiekun osób starszych

Jeśli nie posiadasz swojego konta użytkownika - tutaj możesz je założyć i dokonać zakupu wybranej formy doskonalenia. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

 JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego od 2000 roku pełni działalność szkoleniowo-dydaktyczną.
Nieustannie się rozwijamy, ciągle wzbogacając przygotowana ofertą. Naszym celem jest zapewnienie osobom korzystającym ze szkoleń i kursów jak najlepszego przygotowania oraz jak najefektywniejsze przekazanie wiedzy. Doskonale rozumiemy, że efekty pracy placówek, takich jak przedszkola czy żłobki są zależne od poziomu ich kadry. Właśnie dlatego realizujemy szkolenia w taki sposób, by jak najlepiej przygotowywały do dalszej pracy zawodowej. W ofercie posiadamy szkolenia
on-line dla asystentów i pomocy w przedszkolu, opiekunów w żłobkach lub klubach dziecięcych, opiekunów dziennych oraz opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych czy niesamodzielnych. Od wielu lat obserwujemy rozwój usług opiekuńczych w kraju.
Współpracujemy z wieloma placówkami opieki nad dziećmi do lat 3
czy przedszkolami, a także domami seniora oraz zakładami opiekuńczymi. 
Pracujemy dla organizacji pozarządowych i państwowych instytucji rynku pracy.

Na bazie tych wieloletnich doświadczeń nasi specjaliści, trenerzy i edukatorzy stworzyli autorskie programy edukacyjne umocowane w obowiązujących rozwiązaniach prawnych.
Nasze szkolenia są stale aktualizowane – zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy dydaktycznej i prawnej.

Zadbaj o swój rozwój zawodowy!
Podnieś swoje kwalifikacje na naszych rekomendowanych kursach i szkoleniach on-line!

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym oraz opiekun dzienny po zakończonym szkoleniu otrzymają uznawany i rozpoznawalny certyfikat MRiPS uprawniający do podjęcia pracy w żłobku czy opiece dziennej
- na mocy decyzji 1/2022 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Asystent nauczyciela w przedszkolu oraz pomoc nauczyciela w przedszkolu mogą zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę na szkoleniach z praktykami lub bez praktyk.
Po zakończonym szkoleniu absolwenci/tki otrzymają dokumenty potwierdzające zdobyte kompetencje poparte zaświadczeniem MEN. Nasze szkolenia są znane placówkom przedszkolnym w całym kraju.
Asystent/opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej czy niesamodzielnej mogą zdobyć wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną w wybranej placówce ZOL czy DPS.
Po zakończonym szkoleniu wydajemy zaświadczenie MEN. Kurs podstawowy 80 godzinny otrzymał rekomendacje placówek DPS.

Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

www.bazaedukacji.pl to platforma e-learningowa
form doskonalenia on-line, które mogą
pomóc Ci w budowaniu kariery zawodowej
oraz w rozwoju osobistym.

Łączymy siły doświadczonych specjalistów, pedagogów, psychologów, wykładowców, trenerów, coachów i edukatorów, aby profesjonalnie przekazywać posiadaną wiedzę i umiejętności uczestnikom
naszych form doskonalenia. 

Jesteśmy wieloletnim członkiem
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

230

WZÓR CERTYFIKATU

500

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

100