Szkolenia online dla opiekunów w żłobkach, asystentów w przedszkolu oraz opiekunów osób starszych

JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego od 2000 roku pełni działalność szkoleniowo-dydaktyczną.
 Nieustannie się rozwijamy, ciągle wzbogacając przygotowana ofertą. Naszym celem jest zapewnienie osobom korzystającym ze szkoleń i kursów jak najlepszego przygotowania oraz jak najefektywniejsze przekazanie wiedzy. Doskonale rozumiemy, że efekty pracy placówek, takich jak przedszkola czy żłobki są zależne od poziomu ich kadry. Właśnie dlatego realizujemy szkolenia w taki sposób, by jak najlepiej przygotowywały do dalszej pracy zawodowej. W ofercie posiadamy szkolenia
online dla asystentów i pomocy w przedszkolu, opiekunów w żłobkach lub klubach dziecięcych, opiekunów dziennych
 oraz opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych czy niesamodzielnych.


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Od wielu lat obserwujemy rozwój usług opiekuńczych w kraju. Współpracujemy z wieloma placówkami opieki nad dziećmi do lat 3 czy przedszkolami, a także domami seniora oraz zakładami opiekuńczymi. Pracujemy dla organizacji pozarządowych i państwowych instytucji rynku pracy.
Na bazie tych wieloletnich doświadczeń nasi specjaliści, trenerzy i edukatorzy stworzyli autorskie programy edukacyjne umocowane w obowiązujących rozwiązaniach prawnych.
Nasze szkolenia są stale aktualizowane – zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy dydaktycznej i prawnej.


Zadbaj o swój rozwój zawodowy!
Podnieś swoje kwalifikacje na naszych rekomendowanych kursach i szkoleniach online!

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym czy opiekun dzienny po zakończonym szkoleniu otrzymają uznawany i rozpoznawalny certyfikat MRiPS uprawniający do podjęcia pracy w żłobku czy opiece dziennej
- na mocy decyzji 1/2022 MRiPS.
Asystent nauczyciela w przedszkolu czy pomoc nauczyciela w przedszkolu mogą zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę na szkoleniach z praktykami lub bez praktyk.
Po zakończonym szkoleniu absolwenci/tki otrzymają dokumenty potwierdzające zdobyte kompetencje poparte zaświadczeniem MEN. Nasze szkolenia są znane placówkom przedszkolnym w całym kraju.
Asystent/opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej czy niesamodzielnej mogą zdobyć wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną w wybranej placówce ZOL czy DPS.
Po zakończonym szkoleniu wydajemy zaświadczenie MEN. Kurs podstawowy 80 godzinny otrzymał rekomendacje placówek DPS.


Dostępne kursy online

Zobacz listę wszystkich szkoleń na platformie oraz dokonaj zakupu, aby móc od razu rozpocząć naukę.

Certyfikat MRiPS
Zaświadczenie MEN

www.bazaedukacji.pl to platforma e-learningowa
stworzona, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestniczek
i uczestników naszych kursów i szkoleń.

Właśnie na tej platformie znajdziesz różnego rodzaju formy doskonalenia online, które mogą pomóc Ci w budowaniu kariery zawodowej oraz w rozwoju osobistym.

Jesteśmy wysokospecjalistyczną placówką doskonalenia zawodowego, która działa na rynku od 2000 roku.

Łączymy siły doświadczonych specjalistów, pedagogów, psychologów, wykładowców, trenerów, coachów i edukatorów, aby profesjonalnie przekazywać posiadaną wiedzę
i umiejętności uczestnikom naszych form doskonalenia. 

Zapraszamy Serdecznie!

Certyfikat MRiPS* - Wzór
Decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 1/2022
Zaświadczenie MEN* - Wzór

Decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr 1/2022  DSR-V.833.59.2021.PR 

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Nr 2.14/00066/2012 

Zaświadczenie  o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa Nr 33/K/11

*Certyfikat MRiPS nadaje uprawnienia do podjęcia pracy w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 - w zależności od kategorii szkolenia - WZÓR 

*Zaświadczenie wg. wzoru MEN - w zależności od kategorii szkolenia - WZÓR