BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Praca w żłobkach, klubach dziecięcych czy punktach opieki dziennej wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo dzieci pozostających pod opieką placówek. Ważna jest również umiejętność organizowania i prowadzenia zajęć z dziećmi
w bezpieczny sposób oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania z pomocy dydaktycznych oraz zabawek. Aby sprostać tej odpowiedzialnej i niełatwej pracy potrzebna jest niezbędna wiedza.

Zadaniem zaproponowanego Ci materiału szkoleniowego jest zebranie najważniejszych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które opiekun dzieci do lat 3 powinien znać.


Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”