BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (on-line)

Praca w placówkach opieki nad dziećmi to duża odpowiedzialność
za bezpieczeństwo dzieci pozostających pod opieką.

Ważna jest również umiejętność organizowania i prowadzenia
zajęć z dziećmi 
w bezpieczny sposób oraz zapewnienie
bezpiecznego korzystania z pomocy dydaktycznych oraz zabawek.
Aby sprostać tej odpowiedzialnej i niełatwej pracy
potrzebna jest niezbędna wiedza.

Zadaniem zaproponowanego Ci materiału szkoleniowego
 jest zebranie najważniejszych zagadnień bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
które opiekun dzieci ma obowiązek znać.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz zdobyć wiedzę teoretyczną dotycząca BHP
oraz zagadnień 
ochrony przeciwpożarowej
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112