Jak to działa?

Jak to działa?
- Korzystanie ze szkoleń lub kursów nie ma ograniczenia czasowego – korzystasz kiedy chcesz – 24/7h
- Zapewniamy wsparcie merytoryczne i techniczne
- Kursy lub szkolenia dodane są na platformie w formie plików np. Modułów, Lekcji, Scenariuszy, Filmików
- Kurs lub szkolenie kończą się Testem jednokrotnego wyboru – ok. 10-15 pytań - nieograniczona liczba podejść
- Wydajemy Zaświadczenia MEN lub Certyfikaty MRiPS – do odpowiednich kategorii kursów
- Na Zaświadczeniach i Certyfikatach nie ma informacji
o formie szkolenia i przedziale czasowym - wzory na stronie głównej
- Zaświadczenia i Certyfikaty wysyłamy niezwłocznie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. - listem poleconym

Zapoznaj się z:

Polityka prywatności i Polityka Cookies

Polityka reklamacji

Polityka płatności

Regulamin

Zapraszamy!