Jak to działa?

Jak to działa?
- Korzystanie ze szkoleń lub kursów nie ma ograniczenia czasowego – korzystasz kiedy chcesz – 24/7h
- Zapewniamy wsparcie merytoryczne i techniczne: 

Katarzyna Piekutowska' - koordynator szkoleń - tel. 509-167-112 e-mail: biuro/@jpb.pl

- Kursy lub szkolenia dodane są na platformie w formie plików np. Modułów, Lekcji, Scenariuszy, Filmików

- Kurs lub szkolenie kończą się Testem jednokrotnego wyboru – ok. 10-15 pytań - nieograniczona liczba podejść
- Wydajemy Zaświadczenia MEN i Certyfikaty MRPiPS – do odpowiednich kategorii kursów

- Na Zaświadczeniach i Certfikatach nie ma informacji
o formie szkolenia i przedziale czasowym - wzory na stronie głównej
- Zaświadczenia i Certyfikaty wysyłamy niezwłocznie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. -listem polecnonym

Zapraszamy!
Katarzyna Piekutowska - koordynator ds.szkoleń JPB
Last modified: Thursday, 5 March 2020, 1:21 PM