HCCP-procedury wykorzystywane w żłobku - kuchnia i otoczenie (on-line)

Głównym celem żywienia zbiorowego czy cateringu jest
zaspokajanie 
potrzeb żywieniowych różnych grup konsumentów.
Polega ono na dostarczeniu gotowych do spożycia posiłków
i napojów, bezpiecznych pod względem 
jakości zdrowotnej. 
Posiłki przeznaczone do konsumpcji muszą być
całkowicie bezpieczne.

Powinny one ponadto odpowiadać oczekiwaniom konsumentów

w aspekcie jakości organoleptycznej i estetycznej.
Ich spożywanie nie może 
stwarzać ryzyka zachorowania
na jakąkolwiek chorobę przenoszoną drogą 
pokarmową. 
Podstawowym warunkiem prawidłowej realizacji
żywienia zbiorowego i zapewnienia 
całkowitego bezpieczeństwa
konsumenta oraz właściwej jakości zdrowotnej posiłków 
jest stworzenie odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych
oraz spełnienie 
wszystkich wymaganych standardów higienicznych
odnoszących się do procesów magazynowania surowców
i półproduktów żywnościowych, produkcji posiłków 
i ich dystrybucji.

Właśnie w tej kwestii niezbędne jest wdrażanie systemu HCCP
w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz zdobyć wiedzę dotyczącą procesu wdrażanie systemu
HCCP 
w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Otwórz placówkę opieki nad dziećmi do lat 3 - przydatne informacje (on-line)

Od kilku lat w Polsce rośnie zapotrzebowanie na żłobki,
kluby dziecięce oraz placówki opieki dziennej.
Rodzice chcąc zapewnić swoim dzieciom jak najlepszą przyszłość
i start często decydują się na korzystanie z tego typu placówek.

Dzięki temu ich dzieci będą miały zapewnioną odpowiednią opiekę
oraz zajęcia zapewniające im prawidłowy rozwój.
Założenie firmy jest dużym wyzwaniem i wymaga zwrócenia uwagi
na wiele aspektów 
oraz spełnienia określonych kryteriów. 

Placówki tego typu po spełnieniu wymaganych warunków mogą być
nie tylko dochodowym biznesem ale również niejednokrotnie
spełnieniem marzeń dla osób lubiących pracę z dziećmi.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz zdobyć wiedzę dotyczącą zasad i wymogów
przy otwieraniu placówki 
opieki nad dziećmi do lat 3
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112