HCCP-procedury wykorzystywane w żłobku - kuchnia i otoczenie

Głównym celem żywienia zbiorowego, w tym również cateringu, jest zaspokajanie
potrzeb żywieniowych poszczególnych grup społeczeństwa. Polega ono na
dostarczeniu gotowych do spożycia posiłków i napojów, bezpiecznych pod względem
jakości zdrowotnej.
Posiłki przeznaczone do konsumpcji muszą być całkowicie bezpieczne dla
konsumenta. Powinny one ponadto odpowiadać oczekiwaniom konsumentów
w aspekcie jakości organoleptycznej i estetycznej. Ich spożywanie nie może
stwarzać ryzyka zachorowania na jakąkolwiek chorobę przenoszoną drogą
pokarmową. 
Podstawowym warunkiem prawidłowej realizacji żywienia zbiorowego i zapewnienia
całkowitego bezpieczeństwa konsumenta oraz właściwej jakości zdrowotnej posiłków
jest stworzenie odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz spełnienie
wszystkich wymaganych standardów higienicznych odnoszących się do procesów
magazynowania surowców i półproduktów żywnościowych oraz produkcji posiłków
i ich dystrybucji.
Właśnie w tej kwestii niezbędne jest wdrażanie systemu HCCP w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3.

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”
Otwórz placówkę opieki nad dziećmi do lat 3 - przydatne informacje

Od kilku lat w Polsce rośnie zapotrzebowanie na żłobki, kluby dziecięce oraz punkty opieki dziennej. Rodzice chcąc zapewnić swoim dzieciom jak najlepszą przyszłość oraz start często decydują się na korzystanie z tego typu placówek. Dzięki temu ich dzieci będą miały zapewnioną odpowiednią opiekę na wysokim poziomie oraz zajęcia zapewniające im prawidłowy rozwój.

Założenie firmy jest dużym wyzwaniem i wymaga zwrócenia uwagi na wiele aspektów oraz spełnienia określonych kryteriów. 

Placówki tego typu po spełnieniu wymaganych warunków mogą być nie tylko dochodowym biznesem ale również niejednokrotnie spełnieniem marzeń dla osób lubiących pracę z dziećmi.


Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”