Skip to navigation Skip to navigation Skip to search form Skip to login form Skip to footer Skip to main content
Loading...

Site blog

Jakie są obowiązki opiekuna osoby starszej?

Posted on 2022-05-24

W obecnych czasach żyjemy w ciągłym biegu. Pogoń za utrzymaniem stanowiska zawodowego czy nawet pobyt w obcym mieście lub kraju często powodują, że nie jesteśmy w stanie zatroszczyć się o naszych najbliższych - rodziców czy też dziadków. Z tego właśnie powodu coraz więcej osób decyduje się na zatrudnienie opiekunów odpowiedzialnych za opiekę nad osobą starszą.

Opieka nad osobą starszą to bardzo wymagająca praca, dlatego trzeba to sobie powiedzieć, że nie każdy się do niej nadaje. Satysfakcja z pełnionej służby potrafi jednak wynagrodzić każdy trud i zmęczenie. W zależności od tego, jaką osobą będziemy się zajmować, mogą zostać nam przydzielone bardzo zróżnicowane obowiązki. W niektórych przypadkach naszym zadaniem będzie przede wszystkim towarzyszenie, by senior nie był całkowicie sam. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy opiekun ma dużo więcej obowiązków. Z reguły będzie to podyktowane stanem zdrowia osoby starszej. Wówczas musimy być przygotowani na znacznie więcej pracy.

Czym zajmuje się opiekun osoby starszej?

Bardzo istotne jest, aby przed podjęciem pracy jako opiekun, zapoznać się ze wszystkimi czekającymi na nas obowiązkami. Najczęściej będą to:

  • dbałość o higienę,
  • pomoc przy ubieraniu się,
  • pranie i prasowanie odzieży,
  • sprzątanie domu,
  • robienie zakupów,
  • przygotowywanie posiłków,
  • aktywizacja seniora (gry, spacery),
  • podawanie leków i pilnowanie terminów wizyt lekarskich,
  • komunikacja z rodziną seniora

Kto może pracować jako opiekun osoby starszej?

Nie ma jasno określonych kryteriów, jakie powinny zostać spełnione, aby podjąć pracę jako opiekun seniora. Istotne jest, by była to osoba empatyczna, otwarta na przebywanie i rozmawianie z innymi ludźmi. Opiekun powinien być obowiązkowy i odpowiedzialny, bowiem jest mu powierzone wcale nie takie łatwe zadanie. Oprócz tego dodatkowym atutem będzie ukończony kurs pierwszej pomocy. Dzięki temu, podczas wystąpienia zagrożenia, możliwa będzie szybka i fachowa pomoc. Relacja budowana z seniorem powinna być oparta na wzajemnym szacunku, zaufaniu oraz życzliwości.

Kto może zostać opiekunem osób starszych?

Posted on 2022-03-22

Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że opieka nad osobą starszą wcale nie jest prosta. Aby mogła być ona prowadzona w sposób profesjonalny, potrzeba wielu cech, takich jak empatia, wyrozumiałość czy troskliwość. Oczywiście poza cechami osobowości należy również nabyć niezbędne umiejętności, które pozwolą na fachową pomoc osobie starszej w bardzo wielu aspektach. Właśnie w tym celu powstały kursy skierowane do osób opiekujących się osobami starszymi (zarówno w domach prywatnych, jak również w instytucjach opiekuńczych). Celem kursów jest zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności, w jaki sposób dbać o osoby starsze, które bardzo często nie są w stanie poradzić sobie z, wydawałoby się, prozaicznymi czynnościami.

Kim jest opiekun osób starszych?

Opiekun seniorów ma za zadanie zajmować się i pielęgnować osobę, która z różnych względów (najczęściej zdrowotnych) nie jest w stanie samodzielnie wykonać pewnych czynności. W zależności od konkretnego przypadku, opiekun może również organizować podopiecznemu czas wolny lub pomóc w utrzymaniu domu. Czekających na niego obowiązków może być wiele.

Jakie obowiązki należą do opiekuna i jak wygląda codzienna praca?

Nie można jednoznacznie stwierdzić, jakie obowiązki czekają na opiekuna, ponieważ wszystko zależy od tego, jakim zdrowiem fizycznym i psychicznym odznacza się pacjent. Jeśli osoba starsza jest w domu, bardzo często wymagana jest tylko podstawowa pomoc w codziennych czynnościach (na przykład przy przygotowywaniu posiłków) oraz towarzyszenie podczas nieobecności pozostałych członków rodziny. Jeśli zdrowie na to pozwala, można z taką osobą wyjść na spacer lub w inny sposób zapełnić dzień.

W sytuacji, gdy osoba starsza jest chora (porusza się na wózku lub ma problemy z chodzeniem) wymagana jest już bardziej specjalistyczna pomoc. W takiej sytuacji opiekun będzie odpowiedzialny nie tylko za przygotowywanie posiłków, ale również za podawanie lekarstw, mycie, ubieranie, zmianę opatrunków czy robienie zakupów. Codziennych obowiązków może być naprawdę wiele, a wszystko zależy od tego, jakim seniorem będziemy się na co dzień opiekować.

Opiekun osoby starszej – kto może nim zostać?

Opiekunem osoby starszej może zostać dosłownie każdy. Wystarczą chęci pomocy, niezbędne cechy charakteru oraz zdobycie wiedzy na temat opieki. W kontekście cech charakteru warto wspomnieć przede wszystkim o empatii, cierpliwości, otwartości, zrozumieniu oraz komunikatywności. Osoba zajmująca się seniorami powinna być wyrozumiała i cierpliwa, jednak gdy trzeba, stanowcza i konsekwentna. Zdarza się, że osoby starsze, którymi się zajmujemy chorują na przewlekłe schorzenia (także psychiczne). Stąd bardzo istotne jest, aby posiadać silną psychikę. Oprócz tego mogą wystąpić sytuacje, gdy opiekun będzie zmuszony pomóc seniorowi na przykład wstać z łóżka. W takim momencie konieczna może okazać się siła fizyczna.

Jak zostać opiekunem osób starszych?

W niektórych sytuacjach praca opiekuna osób starszych może być bardzo wymagająca, dlatego warto się do niej odpowiednio przygotować. Właśnie w tym celu powstały kursy, podczas których wykwalifikowane osoby przekazują niezbędną wiedzę powodującą, że codzienne obowiązki będą znacznie łatwiejsze. Podczas kursu uczestnicy zdobywają wiadomości na temat pierwszej pomocy przedmedycznej, psychologicznych aspektów pracy z osobą starszą, pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych, profilaktyki oraz chorób wieku podeszłego.

Kurs dla opiekunów osób starszych - dlaczego warto?

Po ukończonym kursie opiekun będzie w odpowiedni sposób przygotowany do rozpoczęcia pracy zarówno w prywatnych domach, jak również w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Bardzo dużym walorem uczestniczenia w kursie jest znakomite przygotowanie do wykonywania tego typu pracy. Uczestnik kursu wie, jakie czekają go wyzwania i będzie potrafił stawić im czoła. Ponadto uzyskany dokument ukończenia kursu to sygnał dla najbliższej rodziny osoby starszej, że znamy się na tej pracy i posiadamy niezbędne kwalifikacje do profesjonalnej i właściwej opieki.

Jak założyć żłobek

Posted on 2022-01-24

Jak wynika z przeprowadzonych badań, coraz więcej rodziców decyduje się na posłanie swojego dziecka do żłobka. Jest to związane przede wszystkim z chęcią jak najszybszego powrotu do aktywności zawodowej kobiet po porodzie. Jak więc można łatwo zaważyć, w Polsce z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na żłobki. Powstają one nie tylko w dużych miastach, ale również w małych miasteczkach czy nawet na terenach wiejskich. Bardzo ważną informacją jest jednak fakt, że nie każdy może od razu założyć działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem żłobka. Konieczne jest bowiem spełnienie kilku warunków wymaganych przepisami prawa.

Żłobek - czym się właściwie zajmuje?

Żłobek jest zakładem opiekuńczo-wychowawczym przeznaczonym dla dzieci od dwudziestego tygodnia do około trzeciego roku życia. Bardzo często jest jedynym miejscem, do którego rodzice mogą oddać swoje maleństwo, by sami mieli możliwość zajęcia się pracą i zarabianiem na dom. W myśl prowadzonej działalności żłobek zapewnia dzieciom wyżywienie, zabiegi pielęgnacyjno-zdrowotne, opiekę wychowawczą, a także zajęcia edukacyjne dostosowane do wieku i rozwoju dziecka.

Zgodnie z przepisami prawa, żłobki mogą prowadzić jednostki samorządowe (gmina, powiat, województwo), instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne, a nawet jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Żłobek w jednoosobowej działalności gospodarczej

Aby osoba fizyczna mogła założyć swój własny żłobek, koniecznej jest przede wszystkim znalezienie odpowiedniego lokalu do prowadzenia tego typu działalności. Musi on spełniać wymogi sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe. Bez spełnienia tego warunku niemożliwe będzie rozpoczęcie działalności żłobka, dlatego warto poświęcić czas na znalezienie najodpowiedniejszego lokum.

Żłobek - jaki lokali trzeba wynająć?

Wynajem lokalu to bardzo ważna, a może i nawet kluczowa decyzja w rozpoczynaniu działalności żłobka. Budynek, w którym będzie się mieściła placówka powinna spełniać nie tylko wymogi sanitarne i przeciwpożarowe, ale również restrykcje dotyczące powierzchni użytkowej. Jeśli czas pobytu dziecka w żłobku nie przekracza 5 godzin dziennie, powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi 2 metry kwadratowe. Jeśli natomiast dziecko przebywa w placówce ponad 5 godzin w ciągu dnia, wówczas powierzchnia przypadająca na każde z nich wynosi już 2,5 metra kwadratowego. Warto pamiętać o tych zależnościach, gdyż nieprzemyślany wybór dotyczący wynajętego lub kupionego lokalu może docelowo ograniczyć możliwość przyjmowania kolejnych dzieci pod swoją opiekę.

Poza samym budynkiem kluczową kwestią jest również znalezienie odpowiedniego personelu pracującego na co dzień w żłobku.

Kto może pracować w żłobku?

Istnieje szereg wymogów, jakie należy spełnić, aby móc prowadzić oraz pracować w żłobku. Od dyrektora tej szczególnej placówki wymaga się wykształcenia wyższego i 3-letniego doświadczenia w pracy z dziećmi lub wykształcenia średniego i 5-letniego doświadczenia w pracy z dziećmi.

Inaczej sytuacja wygląda w momencie, gdy będziemy poszukiwać najodpowiedniejszych osób chcących podjąć się pracy w żłobku. Opiekunami mogą być między innymi osoby posiadające kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego lub też nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Po założeniu działalności gospodarczej konieczne jest uzyskanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Tylko dzięki temu prowadzony ośrodek będzie mógł prowadzić działalność w sposób legalny. Wniosek o uzyskanie wpisu może zostać złożony w sposób elektroniczny, co może znacznie przyspieszyć cały proces ubiegania się o zaświadczenie.

Obowiązki podczas prowadzenia żłobka

Bardzo ważną informacją jest fakt, że osoba prowadząca żłobek ma szereg obowiązków nie tylko przed rozpoczęciem działalności, ale także w trakcie pełnienia roli dyrektora placówki. Do jednego z nich należy aktualizacja informacji zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, a także spełnienie obowiązku sprawozdawczego.


  
Scroll to top