Praktyki zawodowe

W sprawie praktyk zawodowych współpracujemy z wieloma żłobkami w całej Polsce - pomożemy Ci wybrać żłobek.
Możesz też samodzielnie wybrać żłobek, który jest wpisany do Rejestru MPiPS

współpracujące z nami żłobki

znajdziesz tutaj 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

 https://jpb.pl/praktyki-zawodowe

znajdź żłobek i zapytaj czy jest możliwość odbycia w nim praktyk zawodowych 

biuro@jpb.pl lub 509-67-112


Praktyki zawodowe (ważne aspekty):
1. trwają 80 godzin w trakcie kursu ,,Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" oraz 30 godzin w trakcie kursu ,,Opiekun dzienny" - skierowanie na praktyki wystawiamy po skontaktowaniu się z wybranym żłobkiem
2. musisz posiadać ważne badania sanitarno-epidemiologiczne - wykonujesz je we własnym zakresie i na własny koszt
3. dziennik praktyk oraz przykładowy harmonogram praktyk znajdziesz w zakładce moje kursy
4. wypełniony dziennik praktyk wraz z opinią szefa placówki wysyłasz na nasz adres ul. Żurawia 6/12 lok. 413 00-503 Warszawa
5. Certyfikat lub Zaświadczenie wysyłamy po weryfikacji wszystkich dokumentów
6. Dziennik Praktyk przyjmujemy jedynie za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A.  (list polecony)
lub dostarczenia osobistego (po wcześniejszym umówieniu się).
JPB nie wysyła ani nie udostępnia kopii Dzienników Praktyk w żadnej formie.