Praca w charakterze opiekuna w żłobku stanowi bardzo interesującą opcję dla osób pragnących poszerzyć swoje kompetencje, chcących rozwinąć swoją karierę i poszukujące wyzwań. W tym celu warto zapisać się nasz kurs online na opiekuna w żłobku. 

Jest to oferta skierowana do wszystkich osób, które chciałyby związać swoją przyszłość zawodową z pracą z najmłodszymi. Późniejsza praca w zawodzie jest bardzo satysfakcjonująca i pozwala faktyczny sposób wpływać na rozwój dziecka oraz sposób w jaki nawiązuje swoje pierwsze interakcje społeczne. 

Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak w sposób profesjonalny sprawować opiekę nad najmłodszymi, w taki sposób, by zapewnić im warunki do rozwoju, przyjemny czas oraz bezpieczeństwo. Absolwenci kursu będą przygotowani do sprawowania opieki nad najmłodszymi, będą znali prawa obowiązujące w tej kwestii, potrafili planować czas oraz opanują sposoby współpracy z dziećmi oraz rodzicami. 

Kursy żłobkowe online pełnią taką samą funkcję tak te, które odbywają się w sposób tradycyjny. Zakres materiału jest podobny, dzięki czemu zajęcia spełniają wymogi ustawowe i są prowadzone zgodnie z wymagamy ustawodawcy.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin (on-line) 80 godzin praktyk

Program szkolenia zaakceptowany
przez 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

(decyzja nr 1/2022)

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji
z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3  i praktyczna nauka zawodu
Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Certyfikat MRiPS jest uznawany i rozpoznawany przez wszystkie
placówki 
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz instytucje rynku pracy
Na podstawie art.49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. 2021.75 t.j.)

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 280 godzin
200 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin praktyk zawodowych
w wybranych żłobkach na terenie całej Polski.

Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - 20 godzin
Adaptacja jako rezultat rozwoju
Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki
Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa - 25 godzin
Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
Aspekty rozwoju dziecka –charakterystyka zmian w zakresie
rozwój poznawczego, psychospołecznego 
i motorycznego na  poszczególnych etapach życia dziecka
Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
Mechanizmy rozwoju dziecka
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 120 godzin
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka 
w codziennych sytuacjach
Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska dziecka
Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem
prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
–zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne,
plastyczne i techniczne

Wprowadzenie dziecka w kulturę
Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami
i lokalnymi służbami 
odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
Kompetencje opiekuna dziecka - 35 godzin
Odpowiedzialność prawna opiekuna
Podstawy medycyny ratunkowej
(udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
Umiejętność radzenia sobie ze stresem 
i rozwiązywania problemów
Emisja głosu
Praktyki zawodowe - 80 godzin

Jeśli posiadasz wykształcenie średnie
(matura nie jest wymagana)
i chcesz pracować jako Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,

 nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne, techniczne
i pomoc w wyborze placówki do realizacji praktyk zawodowych.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin (on-line) - szkolenie uzupełniające

Program szkolenia zaakceptowany przez 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
(decyzja nr 1/2022)
Celem szkolenia jest uzupełnienie kwalifikacji
Opiekuna nad dziećmi do lat 3 
w żłobku lub klubie dziecięcym

Certyfikat MRiPS jest uznawany i rozpoznawany przez
wszystkie placówki 
opieki nad dziećmi do lat 3
oraz instytucje rynku pracy

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

(Dz. U. 2021.75 t.j.)

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA  obejmuje 80 godzin zajęć teoretycznych
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 60 godzin
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 Innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania
i dokumentowania procesu rozwoju dziecka
Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami
i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
Kompetencje opiekuna dziecka - 20 godzin
Odpowiedzialność prawna opiekuna
Umiejętność radzenia sobie ze stresem 
i rozwiązywania problemów

Jeśli posiadasz wykształcenie średnie
(matura nie jest wymagana), 
co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3
lub 
minimum 6-miesięczną przerwę w pracy poprzedzającą
okres zatrudnienia na stanowisku opiekuna 
i chcesz uzupełnić już zdobytą wiedzę i kwalifikacje
 nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Opiekun dzienny 160 godzin (on-line) 30 godzin praktyk

Program szkolenia zaakceptowany
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
(decyzja nr 1/2022)

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji
z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3
oraz praktyczna nauka zawodu Opiekuna dziennego

Certyfikat MRiPS jest uznawany i rozpoznawany
przez wszystkie placówki 
opieki nad dziećmi do lat 3
oraz instytucje rynku pracy
.
Na podstawie art.49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. 2021.75 t.j.)

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA  obejmuje 160 godzin zajęć
130 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin praktyk zawodowych
w wybranych placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
na terenie całej Polski.

Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa - 20 godzin
Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie
rozwoju poznawczego, psychospołecznego 
i motorycznego
na poszczególnych etapach życia dziecka

Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
Mechanizmy rozwoju dziecka
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 90 godzin
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka 
w codziennych sytuacjach
Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska dziecka
Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem
prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
–zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne,
plastyczne i techniczne
Wprowadzenie dziecka w kulturę
Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami
i lokalnymi służbami 
odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
Kompetencje opiekuna dziecka - 20 godzin
Odpowiedzialność prawna opiekuna
Podstawy medycyny ratunkowej
(udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
Praktyki zawodowe - 30 godzin

Jeśli posiadasz wykształcenie średnie
(matura nie jest wymagana)

i chcesz pracować w jako Opiekun dzienny,
 nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.

Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne, techniczne
i pomoc w wyborze placówki do realizacji praktyk zawodowych.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Opiekun dzienny 40 godzin (on-line) - szkolenie uzupełniające

Program szkolenia zaakceptowany
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
(decyzja nr 1/2022)

Celem szkolenia jest uzupełnienie kwalifikacji Opiekuna dziennego

Certyfikat MRiPS jest uznawany i rozpoznawany
przez wszystkie placówki 
opieki nad dziećmi do lat 3
oraz instytucje rynku pracy
.
Na podstawie art.49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. 2021.75 t.j.)

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 40 godzin zajęć teoretycznych

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 15 godzin
Innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka
Kompetencje opiekuna dziecka - 25 godzin
Podstawy medycyny ratunkowej
(udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej)
Umiejętność radzenia sobie ze stresem 
i rozwiązywania problemów

Jeśli posiadasz wykształcenie średnie
(matura nie jest wymagana), 

co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3
lub 
minimum 6-miesięczną przerwę w pracy poprzedzającą
okres zatrudnienia 
na stanowisku opiekuna dziennego 
i chcesz uzupełnić już zdobytą wiedzę i kwalifikacje
nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112