Opiekun dzienny 160 godzin (on-line) 30 godzin praktyk

Program szkolenia zaakceptowany
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
(decyzja nr 1/2022)

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji
z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3
oraz praktyczna nauka zawodu Opiekuna dziennego

Certyfikat MRiPS jest uznawany i rozpoznawany
przez wszystkie placówki 
opieki nad dziećmi do lat 3
oraz instytucje rynku pracy
.
Na podstawie art.49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. 2021.75 t.j.)

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA  obejmuje 160 godzin zajęć
130 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin praktyk zawodowych
w wybranych placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
na terenie całej Polski.

Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa - 20 godzin
Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie
rozwoju poznawczego, psychospołecznego 
i motorycznego
na poszczególnych etapach życia dziecka

Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
Mechanizmy rozwoju dziecka
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 90 godzin
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka 
w codziennych sytuacjach
Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska dziecka
Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem
prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
–zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne,
plastyczne i techniczne
Wprowadzenie dziecka w kulturę
Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami
i lokalnymi służbami 
odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
Kompetencje opiekuna dziecka - 20 godzin
Odpowiedzialność prawna opiekuna
Podstawy medycyny ratunkowej
(udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
Praktyki zawodowe - 30 godzin

Jeśli posiadasz wykształcenie średnie
(matura nie jest wymagana)

i chcesz pracować w jako Opiekun dzienny,
 nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.

Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne, techniczne
i pomoc w wyborze placówki do realizacji praktyk zawodowych.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112