Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika
do wykonywania zawodu
Opiekuna nad dzieckiem do lat 3 w żłobku (publicznym oraz niepublicznym)
lub klubie dziecięcym czy też w punkcie opieki dziennej.

  • Wymagania:
  • - wykształcenie co najmniej średnie (matura nie jest wymagana)
  • - brak dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3

Szkolenie obejmuje:
200 godzin – materiał teoretyczny
80 godzin - zajęcia praktyczne, podczas których uczestnik pozna specyfikę pracy
w żłobku. Miejsce praktyk ustalamy indywidualnie i pomagamy w ich organizacji. Istnieje możliwość odbycia praktyk
w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i placówkach niepublicznych posiadających wpis do rejestru żłobków MRPiPS
w Warszawie i innych miastach

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/
rejestr-zlobkow-i-klubow

Aby odbyć praktyki należy posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne (organizacja we własnym zakresie).

Program szkolenia został zatwierdzony przez
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
decyzją Nr 1/2022

Podstawami uzyskanych kompetencji podczas szkolenia są treści z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy oraz Certyfikat MRiPS
uprawniający do podjęcia pracy w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3

Zapraszamy!

 Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”

Dziennik Praktyk przyjmujemy jedynie za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A. (list polecony) 
lub dostarczenia osobistego (po wcześniejszym umówieniu się).