Opiekun dzienny 40 godzin (on-line) - szkolenie uzupełniające

Program szkolenia zaakceptowany
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
(decyzja nr 1/2022)

Celem szkolenia jest uzupełnienie kwalifikacji Opiekuna dziennego

Certyfikat MRiPS jest uznawany i rozpoznawany
przez wszystkie placówki 
opieki nad dziećmi do lat 3
oraz instytucje rynku pracy
.
Na podstawie art.49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. 2021.75 t.j.)

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 40 godzin zajęć teoretycznych

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 15 godzin
Innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka
Kompetencje opiekuna dziecka - 25 godzin
Podstawy medycyny ratunkowej
(udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej)
Umiejętność radzenia sobie ze stresem 
i rozwiązywania problemów

Jeśli posiadasz wykształcenie średnie
(matura nie jest wymagana), 

co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3
lub 
minimum 6-miesięczną przerwę w pracy poprzedzającą
okres zatrudnienia 
na stanowisku opiekuna dziennego 
i chcesz uzupełnić już zdobytą wiedzę i kwalifikacje
nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112