JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego Dorota Bączkowska
rozpoczęło działalność szkoleniowo-dydaktyczną w 2000 roku.

Jesteśmy niepubliczną placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa Nr 33/K/11[4]

Posiadamy Decyzję Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr 1/2022
DSR-V.833.59.2021.PR

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Nr 2.14/00066/2012

Od początku swojej działalności JPB CKU poprzez działania edukacyjne,
wspiera instytucje publiczne oraz niepubliczne w efektywnym
i skutecznym szkoleniu pracowników.

Naszym atutem jest znajomość rynku pracy usług opiekuńczych, co wykorzystujemy przy tworzeniu programów szkoleniowych oraz innowacyjnej metodzie doskonalenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników naszych szkoleń stworzyliśmy platformę e-learningową www.bazaedukacji.pl

Już wkrótce w naszej ofercie pojawią się różnego rodzaju formy doskonalenia
zarówno dla opiekunów jak i rodziców.

Pomożemy Ci wybrać odpowiednie szkolenie zgodnie
z twoimi predyspozycjami i przygotowaniem.

Naszą misją jest profesjonalne kształcenie oraz doskonalenie kadry w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, w wieku przedszkolnym oraz opieki
nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Realizujemy zarówno szkolenia dające uprawnienia do pracy jako opiekun w żłobku, opiekun w klubie dziecięcym, opiekun dzienny, wolontariusz czy też jako
asystent i pomoc nauczyciela w przedszkolu.


Zapraszamy

e-mail: biuro@jpb.pl, tel: 509-167-112