Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (on-line)

Pierwsza pomoc przedmedyczna to zespół czynności,
które trzeba wykonać aby pomóc osobie poszkodowanej
w celu ratowania jej zdrowia i życia
 do czasu pojawienia się
wykwalifikowanej pomoc medycznej.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, jeśli jest się świadkiem
sytuacji, 
w której czyjeś zdrowie lub życie ulega zagrożeniu,
udzielenie pierwszej pomocy jest 
obowiązkiem 
- należy znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
dziecku i osobie dorosłej.

Każdemu taka wiedza może się przydać także w przypadku,
gdyby nagłej pomocy 
potrzebował ktoś z jego bliskich. 

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 15 godzin
Jeśli chcesz zdobyć wiedzę dotyczącą zasad
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112