Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 15 godzin


Pierwsza pomoc przedmedyczna to zespół czynności, które trzeba wykonać aby pomóc osobie poszkodowanej w celu ratowania jej zdrowia i życia do czasu pojawienia się wykwalifikowanej pomoc medycznej.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, jeśli jest się świadkiem sytuacji, w której czyjeś zdrowie lub życie ulega zagrożeniu, udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem i  dlatego należy znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy - również w zakresie pomocy dziecku. 

Każdemu taka wiedza może się przydać także w przypadku, gdyby nagłej pomocy potrzebował ktoś z jego bliskich. 

Zapraszamy do zdobywania wiedzy!

Szkolenie w formie e-learning

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”