Asystent i Pomoc nauczyciela w przedszkolu - Certyfikat MEN

Szkolenie Asystent nauczyciela w przedszkolu przygotowuje uczestnika do wykonywania zawodu Asystenta nauczyciela w przedszkolu publicznym lub prywatnym.

  • Wymagania:
  • - wykształcenie co najmniej średnie (matura nie jest wymagana)

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje 86 godzin (teoria)

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

- wiedzę z dziedziny psychologii dziecka, 

- pedagogiki wczesnoszkolnej, - opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, 

- prowadzenia zajęć metodycznych zapewniając właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, 

- edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka, 

procedury bezpieczeństwa i organizacji pracy w przedszkolu, 

- komunikacji z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka.

Szkolenie poszerzone jest o zakres wiedzy z wybranych metod pracy z dziećmi 

(M. Montessori i W.Sherborne)


Po ukończeniu szkolenia wydajemy Zaświadczenie MEN

Zapraszamy!

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.

Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne

w zakładce ,,Moje kursy.”


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu
Asystenta nauczyciela w przedszkolu
(publicznym oraz niepublicznym).

  • Wymagania:
  • - wykształcenie co najmniej średnie (matura nie jest wymagana)

Szkolenie obejmuje:
42 godziny – materiał teoretyczny

Podstawami uzyskanych kompetencji podczas szkolenia są treści z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka. Zakres szkolenia obejmuje również procedury bezpieczeństwa i organizacji pracy w przedszkolu oraz specyfikę komunikacji z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy Zaświadczenie MEN

Zapraszamy!

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”

Szkolenie Pomoc nauczyciela w przedszkolu ma za zadanie przygotować  uczestnika do wykonywania zawodu Pomocy nauczyciela
w przedszkolu publicznym lub prywatnym.

  • Wymagania:
  • - wykształcenie co najmniej podstawowe

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje 86 godzin zajęć teoretycznych

Na tematykę szkolenia składają się poniższe zagadnienia:

- wiedza z dziedziny psychologii dziecka, 

- widza z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, 

- wiedza z opieki pielęgnacyjnej i pierwszej pomocy, 

- przykładowe zajęcia metodyczne zapewniające właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, 

- edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka, 

- procedury bezpieczeństwa i organizacji pracy w przedszkolu, 

- komunikacja z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka.

Szkolenie poszerzone jest o zakres wiedzy z wybranych metod pracy z dziećmi 

(M. Montessori i W.Sherborne)

Po ukończeniu szkolenia wydajemy Zaświadczenie MEN

Zapraszamy!

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.

Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne

w zakładce ,,Moje kursy.”

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu

Pomocy nauczyciela w przedszkolu (publicznym oraz niepublicznym).

  • Wymagania:
    • wykształcenie co najmniej podstawowe

Szkolenie obejmuje:

32 godziny – materiał teoretyczny

Podstawami uzyskanych kompetencji podczas szkolenia są treści z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka. Zakres szkolenia obejmuje również procedury bezpieczeństwa i organizacji pracy w przedszkolu oraz specyfikę komunikacji z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy Zaświadczenie MEN 

Zapraszamy!

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.

Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne

w zakładce ,,Moje kursy.”