Praca w charakterze asystenta nauczyciela w przedszkolu to bardzo interesująca ścieżka kariery, która niesie za sobą wiele satysfakcji oraz gwarantuje liczne możliwości rozwoju. 

Kurs online na pomoc nauczyciela to doskonała opcja, dedykowana dla osób, które pragną podjąć zatrudnienie w placówce wychowania przedszkolnego, jednak nie posiadają wykształcenia pedagogicznego lub są w trakcie jego zdobywania. Takie rozwiązanie może okazać się bardzo dobrym sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego, będąc w trakcie studiów. 

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Nasz kurs online zapewnia bardzo szerokie możliwości zatrudnienia. Zgodnie z przepisami, w każdym przedszkolu integracyjnym i specjalnym, należy zatrudnić osobę pełniącą funkcję pomocy dla kadry. Osoby, które skończyły tego typu kurs, mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze asystenta w placówkach niepublicznych, ponieważ ich dyrektorzy, chcąc zapewnić podopiecznym jak najlepszą opiekę, często zapewniają nauczycielom dodatkowe wsparcie.

Asystent nauczyciela w przedszkolu 160 godzin (on-line) 80 godzin praktyk

Szkolenie Asystent nauczyciela w przedszkolu przygotowuje
do wykonywania zawodu 
Asystenta nauczyciela w przedszkolu publicznym lub prywatnym.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji z zakresu
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki 
opieki nad dziećmi 
w wieku przedszkolnym oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 160 godzin
80 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin praktyk zawodowych
w placówkach opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
na terenie całej Polski.

Kompetencje opiekuna dziecka - 16 godzin
procedury bezpieczeństwa w przedszkolu
aspekty prawne i zakres odpowiedzialności zawodowej
metody organizacji pracy w przedszkolu
podstawy medycyny ratunkowej
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - 10 godzin
zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz prawa dziecka
metody diagnozowania potrzeb dziecka
psychologiczne koncepcje opieki nad dzieckiem i ich funkcje
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 18 godzin
planowanie i dokumentacja rozwoju dziecka
koncepcje zabaw zgodne z psychologią i pedagogiką rozwojową
scenariusze zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym

komunikacja z dzieckiem, rodzicami oraz opiekunami prawnymi
wprowadzenie dziecka w kulturę
– literatura, małe formy teatralne, sztuki plastyczne, muzyka
Metody pracy z dzieckiem - 36 godzin

metody i formy pracy z dzieckiem – wybór
metoda pracy z dzieckiem M. Montessori
metoda pracy z dzieckiem W. Sherborne
Praktyki zawodowe - 80 godzin

Jeśli posiadasz wykształcenie średnie 
(matura nie jest wymagana)
i chcesz pracować jako asystent nauczyciela w przedszkolu
nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne, techniczne
i pomoc w wyborze placówki do realizacji praktyk zawodowych.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Asystent nauczyciela w przedszkolu 120 godzin (on-line) 40 godzin praktyk

Szkolenie Asystent nauczyciela w przedszkolu przygotowuje
do wykonywania zawodu 
Asystenta nauczyciela w przedszkolu publicznym lub prywatnym.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji z zakresu
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki 
opieki nad dziećmi
w wieku przedszkolnym oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 120 godzin
80 godzin zajęć teoretycznych i  40 godzin praktyk zawodowych
w placówkach opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
na terenie całej Polski.

Kompetencje opiekuna dziecka - 16 godzin
procedury bezpieczeństwa w przedszkolu
aspekty prawne i zakres odpowiedzialności zawodowej
metody organizacji pracy w przedszkolu
podstawy medycyny ratunkowej
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - 10 godzin
zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz prawa dziecka
metody diagnozowania potrzeb dziecka
psychologiczne koncepcje opieki nad dzieckiem i ich funkcje
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 18 godzin
planowanie i dokumentacja rozwoju dziecka
koncepcje zabaw zgodne z psychologią i pedagogiką rozwojową
scenariusze zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym
komunikacja z dzieckiem, rodzicami oraz 
opiekunami prawnymi opiekunami prawnymi
wprowadzenie dziecka w kulturę
 – literatura, małe formy teatralne, sztuki plastyczne, muzyka
Metody pracy z dzieckiem - 36 godzin
metody i formy pracy z dzieckiem – wybór
metoda pracy z dzieckiem M. Montessori
metoda pracy z dzieckiem W. Sherborne
Praktyki zawodowe - 40 godzin

Jeśli posiadasz wykształcenie średnie 
(matura nie jest wymagana)
i chcesz pracować jako asystent nauczyciela w przedszkolu
nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne, techniczne
pomoc w wyborze placówki do realizacji praktyk zawodowych.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Asystent nauczyciela w przedszkolu 86 godzin (on-line)

Szkolenie Asystent nauczyciela w przedszkolu
przygotowuje do wykonywania zawodu 
Asystenta nauczyciela w przedszkolu publicznym lub prywatnym.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji z zakresu
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki 
opieki nad dziećmi
w wieku przedszkolnym oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA 
obejmuje 86 godzin zajęć teoretycznych

Kompetencje opiekuna dziecka - 16 godzin
procedury bezpieczeństwa w przedszkolu
aspekty prawne i zakres odpowiedzialności zawodowej
metody organizacji pracy w przedszkolu
podstawy medycyny ratunkowej
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - 10 godzin
zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz prawa dziecka
metody diagnozowania potrzeb dziecka
psychologiczne koncepcje opieki nad dzieckiem i ich funkcje
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 18 godzin
planowanie i dokumentacja rozwoju dziecka
koncepcje zabaw zgodne z psychologią i pedagogiką rozwojową
scenariusze zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym
komunikacja z dzieckiem, rodzicami oraz 
opiekunami prawnymi opiekunami prawnymi
wprowadzenie dziecka w kulturę
– literatura, małe formy teatralne, sztuki plastyczne, muzyka
Metody pracy z dzieckiem - 42 godzin
metody i formy pracy z dzieckiem – wybór
metoda pracy z dzieckiem M. Montessori
metoda pracy z dzieckiem W. Sherborne

Jeśli posiadasz wykształcenie średnie 
(matura nie jest wymagana)
i chcesz pracować jako asystent nauczyciela w przedszkolu
nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Asystent nauczyciela w przedszkolu 48 godzin (on-line)

Szkolenie Asystent nauczyciela w przedszkolu przygotowuje
do wykonywania zawodu 
Asystenta nauczyciela w przedszkolu publicznym lub prywatnym.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji z zakresu
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki 
opieki nad dziećmi
w wieku przedszkolnym oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA 
obejmuje 48 godzin zajęć teoretycznych

Kompetencje opiekuna dziecka - 16 godzin
procedury bezpieczeństwa w przedszkolu
aspekty prawne i zakres odpowiedzialności zawodowej
metody organizacji pracy w przedszkolu
podstawy medycyny ratunkowej
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - 12 godzin
zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz prawa dziecka
metody diagnozowania potrzeb dziecka
psychologiczne koncepcje opieki nad dzieckiem i ich funkcje
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 20 godzin
planowanie i dokumentacja rozwoju dziecka
koncepcje zabaw zgodne z psychologią i pedagogiką rozwojową
scenariusze zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym
komunikacja z dzieckiem, rodzicami oraz 
opiekunami prawnymi opiekunami prawnymi
wprowadzenie dziecka w kulturę
– literatura, małe formy teatralne, sztuki plastyczne, muzyka

Jeśli posiadasz wykształcenie średnie 
(matura nie jest wymagana)
i chcesz pracować jako asystent nauczyciela w przedszkolu
nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Pomoc nauczyciela w przedszkolu 160 godzin (on-line) 80 godzin praktyk

Szkolenie Pomoc nauczyciela w przedszkolu przygotowuje do wykonywania zawodu 
Pomocy nauczyciela w przedszkolu publicznym lub prywatnym.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji z zakresu
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki 
opieki nad dziećmi
w wieku przedszkolnym 
oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 160 godzin
80 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin praktyk zawodowych
w placówkach opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
na terenie całej Polski.

Kompetencje opiekuna dziecka - 16 godzin
procedury bezpieczeństwa w przedszkolu
aspekty prawne i zakres odpowiedzialności zawodowej
metody organizacji pracy w przedszkolu
podstawy medycyny ratunkowej
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - 10 godzin
zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz prawa dziecka
metody diagnozowania potrzeb dziecka
psychologiczne koncepcje opieki nad dzieckiem i ich funkcje
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 18 godzin
planowanie i dokumentacja rozwoju dziecka
koncepcje zabaw zgodne z psychologią i pedagogiką rozwojową
scenariusze zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym
komunikacja z dzieckiem, rodzicami oraz opiekunami prawnymi
wprowadzenie dziecka w kulturę
– literatura, małe formy teatralne, sztuki plastyczne, muzyka
Metody pracy z dzieckiem - 36 godzin
metody i formy pracy z dzieckiem – wybór
metoda pracy z dzieckiem M. Montessori
metoda pracy z dzieckiem W. Sherborne
Praktyki zawodowe - 80 godzin

Jeśli posiadasz wykształcenie co najmniej podstawowe 
i chcesz pracować jako asystent nauczyciela w przedszkolu 
nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne, techniczne
pomoc w wyborze placówki do realizacji praktyk zawodowych.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć  w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Pomoc nauczyciela w przedszkolu 120 godzin (on-line) 40 godzin praktyk

Szkolenie Pomoc nauczyciela w przedszkolu przygotowuje
do wykonywania zawodu 
Pomocy nauczyciela w przedszkolu publicznym lub prywatnym.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji z zakresu
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki  
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 120 godzin

80 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin praktyk zawodowych
w wybranych placówkach opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
na terenie całej Polski.

Kompetencje opiekuna dziecka - 16 godzin
procedury bezpieczeństwa w przedszkolu
aspekty prawne i zakres odpowiedzialności zawodowej
metody organizacji pracy w przedszkolu
podstawy medycyny ratunkowej
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - 10 godzin
zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz prawa dziecka
metody diagnozowania potrzeb dziecka
psychologiczne koncepcje opieki nad dzieckiem i ich funkcje
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 18 godzin
planowanie i dokumentacja rozwoju dziecka
koncepcje zabaw zgodne z psychologią i pedagogiką rozwojową
scenariusze zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym
komunikacja z dzieckiem, rodzicami oraz opiekunami prawnymi
wprowadzenie dziecka w kulturę
– literatura, małe formy teatralne, sztuki plastyczne, muzyka
Metody pracy z dzieckiem - 36 godzin
metody i formy pracy z dzieckiem – wybór
metoda pracy z dzieckiem M. Montessori
metoda pracy z dzieckiem W. Sherborne
Praktyki zawodowe - 40 godzin

Jeśli posiadasz wykształcenie co najmniej podstawowe 
i chcesz pracować jako asystent nauczyciela w przedszkolu 
nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne, techniczne,
pomoc w wyborze placówki do realizacji praktyk zawodowych.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Pomoc nauczyciela w przedszkolu 86 godzin (on-line)

Szkolenie Pomoc nauczyciela w przedszkolu przygotowuje
do wykonywania zawodu 
Pomocy nauczyciela w przedszkolu publicznym lub prywatnym.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji z zakresu
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki  
opieki nad dziećmi 
w wieku przedszkolnym oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA 
obejmuje 86 godzin zajęć teoretycznych

Kompetencje opiekuna dziecka - 16 godzin
procedury bezpieczeństwa w przedszkolu
aspekty prawne i zakres odpowiedzialności zawodowej
metody organizacji pracy w przedszkolu
podstawy medycyny ratunkowej
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - 10 godzin
zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz prawa dziecka
metody diagnozowania potrzeb dziecka
psychologiczne koncepcje opieki nad dzieckiem i ich funkcje
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka -  18 godzin
planowanie i dokumentacja rozwoju dziecka
koncepcje zabaw zgodne z psychologią i pedagogiką rozwojową
scenariusze zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym
komunikacja z dzieckiem, rodzicami oraz opiekunami prawnymi
wprowadzenie dziecka w kulturę 
- literatura, małe formy teatralne, sztuki plastyczne, muzyka
Metody pracy z dzieckiem - 42 godzin
metody i formy pracy z dzieckiem – wybór
metoda pracy z dzieckiem M. Montessori
metoda pracy z dzieckiem W. Sherborne

Jeśli posiadasz wykształcenie co najmniej podstawowe
i chcesz pracować jako asystent nauczyciela w przedszkolu
nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Pomoc nauczyciela w przedszkolu 80 godzin (on-line) 40 godzin praktyk

Szkolenie Pomoc nauczyciela w przedszkolu przygotowuje
do wykonywania zawodu 
Pomocy nauczyciela w przedszkolu publicznym lub prywatnym.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji z zakresu
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki  
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 80 godzin
40 godzin zajęć teoretycznyci 40 godzin praktyk zawodowych
w wybranych placówkach opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
na terenie całej Polski.

Kompetencje opiekuna dziecka - 8 godzin
procedury bezpieczeństwa w przedszkolu
aspekty prawne i zakres odpowiedzialności zawodowej
metody organizacji pracy w przedszkolu
podstawy medycyny ratunkowej
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - 12 godzin
zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz prawa dziecka
metody diagnozowania potrzeb dziecka
psychologiczne koncepcje opieki nad dzieckiem i ich funkcje
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 20 godzin
planowanie i dokumentacja rozwoju dziecka
koncepcje zabaw zgodne z psychologią i pedagogiką rozwojową
scenariusze zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym
komunikacja z dzieckiem, rodzicami oraz opiekunami 
wprowadzenie dziecka w kulturę 
– literatura, małe formy teatralne, sztuki plastyczne, muzyka
Praktyki zawodowe - 40 godzin

Jeśli posiadasz wykształcenie co najmniej podstawowe
i chcesz pracować jako asystent nauczyciela w przedszkolu
nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne, techniczne,
i pomoc w wyborze placówki do realizacji praktyk zawodowych.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Pomoc nauczyciela w przedszkolu 40 godzin (on-line)

Szkolenie Pomoc nauczyciela w przedszkolu przygotowuje
do wykonywania zawodu 
 Pomoc nauczyciela w przedszkolu publicznym lub prywatnym.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji z zakresu
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki  
opieki nad dziećmi
w wieku przedszkolnym oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA 
obejmuje 40 godzin zajęć teoretycznych

Kompetencje opiekuna dziecka - 8 godzin
procedury bezpieczeństwa w przedszkolu
aspekty prawne i zakres odpowiedzialności zawodowej
metody organizacji pracy w przedszkolu
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - 12 godzin
zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz prawa dziecka
metody diagnozowania potrzeb dziecka
psychologiczne koncepcje opieki nad dzieckiem i ich funkcje
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 20 godzin
planowanie i dokumentacja rozwoju dziecka
koncepcje zabaw zgodne z psychologią i pedagogiką rozwojową
scenariusze zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym
komunikacja z dzieckiem, rodzicami oraz 
opiekunami prawnymi opiekunami prawnymi
wprowadzenie dziecka w kulturę
– literatura, małe formy teatralne, sztuki plastyczne, muzyka

Jeśli posiadasz wykształcenie co najmniej podstawowe
i chcesz pracować jako pomoc nauczyciela w przedszkolu
nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112