Pomoc nauczyciela w przedszkolu 40 godzin (on-line)

Szkolenie Pomoc nauczyciela w przedszkolu przygotowuje
do wykonywania zawodu 
 Pomoc nauczyciela w przedszkolu publicznym lub prywatnym.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji z zakresu
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki  
opieki nad dziećmi
w wieku przedszkolnym oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA 
obejmuje 40 godzin zajęć teoretycznych

Kompetencje opiekuna dziecka - 8 godzin
procedury bezpieczeństwa w przedszkolu
aspekty prawne i zakres odpowiedzialności zawodowej
metody organizacji pracy w przedszkolu
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - 12 godzin
zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz prawa dziecka
metody diagnozowania potrzeb dziecka
psychologiczne koncepcje opieki nad dzieckiem i ich funkcje
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 20 godzin
planowanie i dokumentacja rozwoju dziecka
koncepcje zabaw zgodne z psychologią i pedagogiką rozwojową
scenariusze zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym
komunikacja z dzieckiem, rodzicami oraz 
opiekunami prawnymi opiekunami prawnymi
wprowadzenie dziecka w kulturę
– literatura, małe formy teatralne, sztuki plastyczne, muzyka

Jeśli posiadasz wykształcenie co najmniej podstawowe
i chcesz pracować jako pomoc nauczyciela w przedszkolu
nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112