Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu
Asystenta nauczyciela w przedszkolu
(publicznym oraz niepublicznym).

  • Wymagania:
  • - wykształcenie co najmniej średnie (matura nie jest wymagana)

Szkolenie obejmuje:
32 godziny – materiał teoretyczny

Podstawami uzyskanych kompetencji podczas szkolenia są treści z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka. Zakres szkolenia obejmuje również procedury bezpieczeństwa i organizacji pracy w przedszkolu oraz specyfikę komunikacji z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy Zaświadczenie MEN

oraz JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zapraszamy!