Pomoc nauczyciela w przedszkolu 80 godzin (on-line) 40 godzin praktyk

Szkolenie Pomoc nauczyciela w przedszkolu przygotowuje
do wykonywania zawodu 
Pomocy nauczyciela w przedszkolu publicznym lub prywatnym.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji z zakresu
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki  
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 80 godzin
40 godzin zajęć teoretycznyci 40 godzin praktyk zawodowych
w wybranych placówkach opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
na terenie całej Polski.

Kompetencje opiekuna dziecka - 8 godzin
procedury bezpieczeństwa w przedszkolu
aspekty prawne i zakres odpowiedzialności zawodowej
metody organizacji pracy w przedszkolu
podstawy medycyny ratunkowej
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - 12 godzin
zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz prawa dziecka
metody diagnozowania potrzeb dziecka
psychologiczne koncepcje opieki nad dzieckiem i ich funkcje
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 20 godzin
planowanie i dokumentacja rozwoju dziecka
koncepcje zabaw zgodne z psychologią i pedagogiką rozwojową
scenariusze zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym
komunikacja z dzieckiem, rodzicami oraz opiekunami 
wprowadzenie dziecka w kulturę 
– literatura, małe formy teatralne, sztuki plastyczne, muzyka
Praktyki zawodowe - 40 godzin

Jeśli posiadasz wykształcenie co najmniej podstawowe
i chcesz pracować jako asystent nauczyciela w przedszkolu
nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne, techniczne,
i pomoc w wyborze placówki do realizacji praktyk zawodowych.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112