Asystent nauczyciela w przedszkolu 160 godzin (80 godzin praktyk)

Szkolenie Asystent nauczyciela w przedszkolu przygotowuje uczestnika do wykonywania zawodu Asystenta nauczyciela w przedszkolu publicznym lub prywatnym.

Szkolenie obejmuje 80 godzin praktyk w przedszkolu.

  • Wymagania:
  • - wykształcenie co najmniej średnie (matura nie jest wymagana)

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje 80 godzin (teoria) i 80 godzin (praktyka)

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

- wiedzę z dziedziny psychologii dziecka, 

- pedagogiki wczesnoszkolnej, - opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, 

- prowadzenia zajęć metodycznych zapewniając właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, 

- edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka, 

- procedury bezpieczeństwa i organizacji pracy w przedszkolu, 

- komunikacji z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka.

Szkolenie poszerzone jest o zakres wiedzy z wybranych metod pracy z dziećmi 

(M. Montessori i W.Sherborne)

Po ukończeniu szkolenia wydajemy Zaświadczenie MEN

Zapraszamy!

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.

Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne

w zakładce ,,Moje kursy.”