Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin


Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy uczestnika - posiadającego już kwalifikacje
Opiekuna nad dzieckiem do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym

  • Wymagania:
  • - wykształcenie co najmniej średnie (matura nie jest wymagana)
  • - co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3
  • - minimum 6-miesięczna przerwa w pracy
    poprzedzająca okres zatrudnienia na stanowisku opiekuna

Szkolenie obejmuje:
 80 godzin – materiał teoretyczny

Program szkolenia został zatwierdzony przez
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
decyzją Nr 1/2022

Podstawami uzyskanych kompetencji podczas szkolenia są treści z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka,
rozwój psychoruchowy, edukacji małego dziecka
oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy oraz Certyfikat MRiPS
uprawniający do podjęcia pracy w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3

Zapraszamy!

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”