Zamawianie kursu

Kurs został dodany do koszyka

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin (on-line) - szkolenie uzupełniające

Program szkolenia zaakceptowany przez 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
(decyzja nr 1/2022)
Celem szkolenia jest uzupełnienie kwalifikacji
Opiekuna nad dziećmi do lat 3 
w żłobku lub klubie dziecięcym

Certyfikat MRiPS jest uznawany i rozpoznawany przez
wszystkie placówki 
opieki nad dziećmi do lat 3
oraz instytucje rynku pracy

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

(Dz. U. 2021.75 t.j.)

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA  obejmuje 80 godzin zajęć teoretycznych
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 60 godzin
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 Innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania
i dokumentowania procesu rozwoju dziecka
Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami
i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
Kompetencje opiekuna dziecka - 20 godzin
Odpowiedzialność prawna opiekuna
Umiejętność radzenia sobie ze stresem 
i rozwiązywania problemów

Jeśli posiadasz wykształcenie średnie
(matura nie jest wymagana), 
co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3
lub 
minimum 6-miesięczną przerwę w pracy poprzedzającą
okres zatrudnienia na stanowisku opiekuna 
i chcesz uzupełnić już zdobytą wiedzę i kwalifikacje
 nie wahaj się i zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112