HCCP-procedury wykorzystywane w żłobku - kuchnia i otoczenie

Głównym celem żywienia zbiorowego, w tym również cateringu, jest zaspokajanie
potrzeb żywieniowych poszczególnych grup społeczeństwa. Polega ono na
dostarczeniu gotowych do spożycia posiłków i napojów, bezpiecznych pod względem
jakości zdrowotnej.
Posiłki przeznaczone do konsumpcji muszą być całkowicie bezpieczne dla
konsumenta. Powinny one ponadto odpowiadać oczekiwaniom konsumentów
w aspekcie jakości organoleptycznej i estetycznej. Ich spożywanie nie może
stwarzać ryzyka zachorowania na jakąkolwiek chorobę przenoszoną drogą
pokarmową. 
Podstawowym warunkiem prawidłowej realizacji żywienia zbiorowego i zapewnienia
całkowitego bezpieczeństwa konsumenta oraz właściwej jakości zdrowotnej posiłków
jest stworzenie odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz spełnienie
wszystkich wymaganych standardów higienicznych odnoszących się do procesów
magazynowania surowców i półproduktów żywnościowych oraz produkcji posiłków
i ich dystrybucji.
Właśnie w tej kwestii niezbędne jest wdrażanie systemu HCCP w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3.

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”