HCCP-procedury wykorzystywane w żłobku - kuchnia i otoczenie (on-line)

Głównym celem żywienia zbiorowego czy cateringu jest
zaspokajanie 
potrzeb żywieniowych różnych grup konsumentów.
Polega ono na dostarczeniu gotowych do spożycia posiłków
i napojów, bezpiecznych pod względem 
jakości zdrowotnej. 
Posiłki przeznaczone do konsumpcji muszą być
całkowicie bezpieczne.

Powinny one ponadto odpowiadać oczekiwaniom konsumentów

w aspekcie jakości organoleptycznej i estetycznej.
Ich spożywanie nie może 
stwarzać ryzyka zachorowania
na jakąkolwiek chorobę przenoszoną drogą 
pokarmową. 
Podstawowym warunkiem prawidłowej realizacji
żywienia zbiorowego i zapewnienia 
całkowitego bezpieczeństwa
konsumenta oraz właściwej jakości zdrowotnej posiłków 
jest stworzenie odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych
oraz spełnienie 
wszystkich wymaganych standardów higienicznych
odnoszących się do procesów magazynowania surowców
i półproduktów żywnościowych, produkcji posiłków 
i ich dystrybucji.

Właśnie w tej kwestii niezbędne jest wdrażanie systemu HCCP
w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz zdobyć wiedzę dotyczącą procesu wdrażanie systemu
HCCP 
w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112