Metoda Marii Montessori w przedszkolu (on-line)

Szkolenie Praca z dzieckiem w oparciu o koncepcję pedagogiczną
Marii Montessori 
w przedszkolu przedstawia zagadnienia
metody pracy z dziećmi 
w wieku przedszkolnym 
według założeń koncepcji pedagogicznej Marii Montessori. 

“Nie mów im, jak to zrobić.
Pokaż im, jak to zrobić i nie mów ani słowa.
Jeśli im powiesz, będą patrzeć, jak poruszają się twoje usta.
Jeśli im pokażesz, będą chcieli to zrobić sami.
” 
                                                                              dr Maria Montessori

  To szkolenie przeznaczone jest dla opiekunów, których pasją
jest praca z dzieckiem i towarzyszeniem mu w rozwoju. 
Dzieci pracujące Metodą Montessori uczą się samodzielności,
dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy,
uczą się pracy ze źródłami, rozwijają zainteresowania i talenty.
Dzieci nabywają poczucia odpowiedzialności
za czas przeznaczony na naukę i zabawę.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki 
opieki nad dziećmi w wieku
przedszkolnym oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz poznać założenia oraz zagadnienia dotyczące
metody pracy z dziećmi w przedszkolu
w oparciu o 
koncepcję Marii Montessori
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112