Metoda Weroniki Sherborne (on-line)

Szkolenie Praca z dzieckiem w oparciu o metodę
ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 
przedstawia zagadnienia metody pracy z dziećmi 
według założeń Weroniki Sherborne.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne opiera się
na ruchu, 
naturalnym i niezbędnym 
czynniku w życiu człowieka.
Towarzyszy nam od narodzin aż do śmierci, charakteryzując się
różnymi formami aktywności od spontanicznej zabawy,
poprzez wypoczynek aż do codziennej pracy.
Dzięki niemu człowiek może wyrażać swoje emocje,
nawiązywać kontakty interpersonalne i się porozumiewać.
Metoda W. Sherborne opiera się na założeniu, że rozwój ruchowy
jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego
i społecznego dziecka.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki  
opieki nad dziećmi
oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz poznać założenia oraz zagadnienia dotyczące
metody pracy z dziećmi według Weroniki Sherborne
dowiedzieć się jakie są korzyści 
wynikające z pracy
m
etodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112