Adaptacja dziecka w żłobku (on-line)

Szkolenie Adaptacja dziecka w żłobku przybliża zagadnienie
procesu adaptacji 
dziecka w pierwszych dniach w żłobku
oraz przygotowuje
do towarzyszenia dziecku w tym trudnym
dla niego i dla jego rodziców czasie.

Podczas pierwszych lat życia dziecka jego zdolności adaptacyjne 
są bardzo ograniczone, gdyż zależą od innych. 
Małe dziecko rozwija się głównie w środowisku rodzinnym. 
Gdy dziecko po raz pierwszy zmienia środowisko z domowego
na żłobek 
warunkiem prawidłowego rozwoju jest dobre
przystosowanie 
do nowych warunków i środowiska.
Bardzo ważnym aspektem jest odzyskanie zachwianego
poczucia bezpieczeństwa. 
Pobyt dziecka w żłobku będzie dla niego
bardzo silnym przeżyciem.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki  
opieki nad dziećmi
w wieku przedszkolnym oraz instytucje rynku pracy
.
Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz poznać proces adaptacyjny dziecka w żłobku 
zapisz się na nasze szkolenie. 
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112