Adaptacja dziecka w żłobku

Podczas pierwszych lat życia dziecka jego zdolności adaptacyjne są bardzo ograniczone gdyż zależą od innych. Małe dziecko rozwija się głównie w środowisku rodzinnym.

W momencie kiedy dziecko po raz pierwszy zmienia środowisko z domowego na żłobek warunkiem prawidłowego rozwoju jest dobre przystosowanie do nowych warunków, nowego środowiska. Bardzo ważnym aspektem jest odzyskanie zachwianego poczucia bezpieczeństwa i coraz lepsze odnajdywanie się w nowym środowisku. Pobyt dziecka w żłobku będzie dla niego bardzo silnym przeżyciem.


Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”