Komunikacja z rodzicami - budowanie relacji (on-line)

Szkolenie Komunikacja z rodzicami - budowanie relacji to szkolenie 
dotyczące procesu efektywnej komunikacji i budowania relacji.

Ważnym elementem komunikacji są warunki przekazywania komunikatu.
Rolą nauczyciela lub opiekuna jest zadbanie o dobre relacje,
których podstawą jest rozmowa, 
w efekcie której obie strony
mogą efektywnie współdziałać.

Życie człowieka wymaga komunikowania się z innymi.
Dotyczy to życia osobistego, pracy zawodowej oraz działań społecznych.
Znajomość procesów komunikacji międzyludzkiej
ma bardzo istotne znaczenie 
dla wyjaśnienia zachowań człowieka.
Dzięki porozumiewaniu się ludzie uczą się jak lubić siebie nawzajem,
jak szanować 
oraz budują wzajemne zaufanie czy realizują wspólne cele.

Proces komunikacji to taki rodzaj mówienia i słuchania, który umożliwia
rozumienie siebie nawzajem. 
Nawet drobne zmiany mogą bardzo
pomóc nam przełamywać bariery  komunikacyjne.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki  
opieki nad dziećmi
oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz zdobyć lub zgłębić wiedzę dotyczącą metod i procesu 
skutecznego komunikowania się i budowania relacji z rodzicami
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112