Metoda Marii Montessori w żłobku (on-line)

Szkolenie Praca z dzieckiem w oparciu o koncepcję pedagogiczną
Marii Montessori w żłobku przedstawia zagadnienia
metody pracy z dziećmi w wieku żłobkowym
według założeń koncepcji pedagogicznej Marii Montessori.

“Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało
i wyraziłam to, 
i tak powstała metoda
zwana metodą Montessori"
                                                                                  dr Maria Montessori

To szkolenie przeznaczone jest dla opiekunów, których pasją
jest praca z dzieckiem i towarzyszeniem mu w rozwoju. 
Dzieci pracujące metodą Montessori uczą się samodzielności,
dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy,
uczą się pracy ze źr
ódłami, rozwijają swoje zainteresowania i talenty.
Dzieci nabywają poczucia odpowiedzialności 
za czas przeznaczony na naukę i zabawę.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki  
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz poznać założenia oraz zagadnienia dotyczące
metody pracy z dziećmi w żłobku w oparciu
koncepcję Marii Montessori
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112