IPET w praktyce (on-line)

Szkolenie IPET w praktyce to szkolenie kompetencje pedagogiczne.
Otrzymasz wskazówki jak przeprowadzić prawidłowo
obserwację i diagnozę dziecka i rodziny.

Zapoznasz się z procedurami i narzędziami prawidłowej
diagnozy pedagogicznej w oparciu o podstawę programową
kolejnych etapów kształcenia.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki 
opieki nad dziećmi
oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz zdobyć wiedzy teoretyczną dotycząca IPET
oraz samodzielnie 
konstruować indywidualne plany pracy i IPET
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112