IPET w praktyce

Szkolenie podnoszące kompetencje pedagogiczne. Otrzymasz wskazówki jak przeprowadzić prawidłowo obserwację i diagnozę dziecka i rodziny. Zapoznasz się z procedurami i narzędziami prawidłowej diagnozy pedagogicznej w oparciu o podstawę programową kolejnych etapów kształcenia.

Po zdobyciu wiedzy teoretycznej  możesz samodzielnie konstruować indywidualne plany pracy i IPET.

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy pedagogicznej dziecka i rodziny oraz konstruowania indywidualnych planów pracy i IPET.

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.

Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne

w zakładce ,,Moje kursy.”