Szkolenie podnoszące kompetencje pedagogiczne. Otrzymasz wskazówki jak przeprowadzić prawidłowo obserwację i diagnozę dziecka i rodziny. Zapoznasz się z procedurami i narzędziami prawidłowej diagnozy pedagogicznej w oparciu o podstawę programową kolejnych etapów kształcenia.

Po zdobyciu wiedzy teoretycznej  możesz samodzielnie konstruować indywidualne plany pracy i IPET.

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy pedagogicznej dziecka i rodziny oraz konstruowania indywidualnych planów pracy i IPET.