Integracja sensoryczna (on-line)

Szkolenie Integracja sensoryczna w teorii i praktyce przedstawia
zagadnienia 
związane z założeniami Integracji sensorycznej
 jako metody pracy z dziećmi.

U dzieci wszystkie zmysły kształtują się w już okresie płodowym.
Ilość odbieranych wrażeń zmysłowych wzrasta gwałtownie
wraz z chwilą narodzenia, 
a rozwój procesów integracji sensorycznej
najintensywniej 
przebiega u dziecka w wieku przedszkolnym.

Występowanie zaburzeń procesów integracji społecznej
można zauważyć 
u dzieci gdy mają problemy z uczeniem się,
z koncentracją, 
z wykonywaniem precyzyjnych ruchów,
z utrzymaniem równowagi 
czy też gdy borykają się z problemami
 komunikacyjnymi 
z rówieśnikami bądź rodzicami.
Wczesne rozpoznanie tych problemów ułatwi dziecku
funkcjonowanie oraz zapewni prawidłowy rozwój.

Zaświadczenie wg. wzoru MEN jest uznawane i rozpoznawane
przez wszystkie placówki  
opieki nad dziećmi
oraz instytucje rynku pracy
.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.

Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 32 godziny
Jeśli chcesz poznać założenia oraz zagadnienia dotyczące
Integracji sensorycznej w teorii i praktyce
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112