,,Asystent osób niesamodzielnych” to szkolenie skierowane do osób chcących asystować lub asystujących osobom niesamodzielnym w domach prywatnych, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych oraz w różnego rodzaju instytucjach sprawującym opiekę nad osobami niesamodzielnymi, starszymi czy niepełnosprawnymi.

Dzięki temu szkoleniu można uzyskać kwalifikacje do opieki nad osobami niesamodzielnymi w formie ich asystenta. Na szkolenie poruszona jest wiedza z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, procesów związanych ze starzeniem się organizmu, psychologicznych aspektów pracy z osobą niesamodzielną, komunikacji i współpracy z osobami niesamodzielnymi oraz konflikty, pielęgnacji i obserwacji osób starszych i niepełnosprawnych i niesamodzielnych, obsługi higienicznej osób leżących, otyłych, niepełnosprawnych i starszych, profilaktyki przeciwodleżynowej, chorób wieku podeszłego oraz sytuacją na rynku pracy usług opiekuńczych w Polsce i za granicą.

Ten zakres tematyczny obejmuje potrzeby i wymagania osób niesamodzielnych, które są zmuszone do korzystania z pomocy osób trzecich np. asystentów czy opiekunów.


Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”

Dziennik Praktyk przyjmujemy jedynie za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A. (list polecony) 
lub dostarczenia osobistego (po wcześniejszym umówieniu się).