Zamawianie kursu

Kurs został dodany do koszyka

Asystent osób niesamodzielnych 80 godzin (on-line) 40 godzin praktyk

,,Asystent osób niesamodzielnych” to szkolenie
skierowane do osób chcących asystować
osobom niesamodzielnym w domach prywatnych,
Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych oraz w różnego rodzaju
instytucjach sprawującym opiekę nad osobami niesamodzielnymi,
starszymi czy niepełnosprawnymi.

Zakres tematyczny obejmuje potrzeby i wymagania
osób niesamodzielnych, które są zmuszone do korzystania
z pomocy osób trzecich np. asystentów czy opiekunów.
PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 80 godzin
40 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin praktyk
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Procesy związane ze starzeniem się organizmu
 Psychologiczne aspekty pracy z osobą niesamodzielną
Komunikacja, współpraca i konflikty z osobami niesamodzielnymi
Pielęgnacja i obsługa higieniczna osób leżących, otyłych, 
niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych
Profilaktyka przeciwodleżynowa
Sytuacja na rynku pracy usług opiekuńczych 
w Polsce i za granicą.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7
Jeśli chcesz zdobyć wiedzę dotyczącą zasad
opieki asystenckiej nad osobami niesamodzielnymi
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne
Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.
w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112