Zamawianie kursu

Kurs został dodany do koszyka

Asystent osób niesamodzielnych 80 godzin (on-line)

,,Asystent osób niesamodzielnych” to szkolenie
skierowane do osób chcących 
asystować
osobom niesamodzielnym w domach prywatnych,
Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych oraz w różnego rodzaju
instytucjach sprawującym 
opiekę nad osobami niesamodzielnymi,
starszymi czy niepełnosprawnymi.

Szkolenie umożliwia uzyskanie kwalifikacje do opieki
nad osobami niesamodzielnymi 
w formie ich asystenta.
Zakres tematyczny obejmuje potrzeby i wymagania
osób niesamodzielnych, 
które są zmuszone do korzystania
z pomocy osób trzecich np. asystentów czy opiekunów.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 80 godzin
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Procesy związane ze starzeniem się organizmu
 Psychologiczne 
aspekty pracy z osobą niesamodzielną
Komunikacja, współpraca i konflikty z osobami niesamodzielnymi
Pielęgnacja i o
bsługa higieniczna osób leżących, otyłych, 
niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych
Profilaktyka przeciwodleżynowa
Sytuacja na rynku pracy usług opiekuńczych w Polsce i za granicą.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę dotyczącą zasad
opieki asystenckiej 
nad osobami niesamodzielnymi
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne oraz techniczne

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112