Zamawianie kursu

Kurs został dodany do koszyka

Asystent osób starszych i niepełnosprawnych 80 godzin (on-line)

Asystentura jest formą pomocy opartą na wsparciu przez opiekuna
z nabytymi kwalifikacjami niezbędnymi do pełnienia
funkcji opiekuńczych nad 
osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 
Pomoc asystenta poprawia jakość życia oraz zapewnienie wsparcie
zgodnie z potrzebami osób starszych i niepełnosprawnych,
a także umożliwienie im niezależny tryb 
życia w jak największym stopniu.
Umożliwia również zaangażowanie
 ich w wydarzenia społeczne,
kulturalne, 
rozrywkowe, sportowe i inne.

Szkolenie ,,Asystent osób starszych i niepełnosprawnych” skierowane
jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje do sprawowania
asystentury nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi 
w domach prywatnych, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych 
oraz innych instytucjach sprawujących opiekę nad seniorami.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 80 godzin 
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Procesy związane ze starzeniem się organizmu
Psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą i niepełnosprawną
Komunikacja i współpraca oraz konflikty
Pielęgnacja i obserwacja osób starszych i niepełnosprawnych
Obsługa higieniczna osób niepełnosprawnych, starszych
oraz leżących i otyłych, 
Profilaktyka przeciwodleżynowa
Choroby wieku podeszłego
Sytuacja na rynku pracy usług opiekuńczych
w Polsce i za granicą.

Całość materiału szkoleniowego skupia się na potrzebach
i wymaganiach osób starszych i niepełnosprawnych, które
na co dzień korzystają z pomocy asystentów.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę dotyczącą zasad opieki asystenckiej
nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne i techniczne.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112