U dzieci wszystkie zmysły kształtują się w już okresie płodowym. Ilość odbieranych wrażeń zmysłowych wzrasta gwałtownie wraz z chwilą narodzenia, a rozwój procesów integracji sensorycznej najintensywniej przebiega u dziecka w wieku przedszkolnym.

Występowanie zaburzeń procesów integracji społecznej można zauważyć u dzieci gdy mają problemy z uczeniem się, z koncentracją, z wykonywaniem precyzyjnych ruchów, z utrzymaniem równowagi czy też gdy borykają się z problemami komunikacyjnymi z rówieśnikami bądź rodzicami. Wczesne rozpoznanie tych problemów ułatwi mu funkcjonowanie oraz zapewni prawidłowy rozwój.