Opiekun dzienny sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu
Opiekuna dziennego w punkcie opieki dziennej.

  • Wymagania:
  • - wykształcenie co najmniej podstawowe
  • - brak doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3
    co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia

Szkolenie obejmuje:
130 godzin – materiał teoretyczny
30 godzin - zajęcia praktyczne, podczas których uczestnik pozna specyfikę pracy
w punkcie opieki dziennej, w żłobku lub klubie dziecięcym.
Miejsce praktyk ustalamy indywidualnie i pomagamy w ich organizacji.
Istnieje możliwość odbycia praktyk
w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, jak i placówkach niepublicznych posiadających wpis do rejestru żłobków MRPiPS
w Warszawie i innych miastach

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/
rejestr-zlobkow-i-klubow

Aby odbyć praktyki należy posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne (organizacja we własnym zakresie).

Program szkolenia został zatwierdzony przez
Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
decyzją Nr 3/2017

Podstawami uzyskanych kompetencji podczas szkolenia są treści z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy Zaświadczenie MEN oraz Certyfikat MRPiPS

Zapraszamy!