JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego Dorota Bączkowska
ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i kursów
oraz przygotowaniu do pracy 
w placówkach opiekuńczych
na terenie całej Polski.

Współpracujemy z placówkami opieki nad dziećmi do lat 3, w wieku przedszkolnym
oraz placówkami opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi czy hospicjami
w zakresie organizacji szkoleń i kursów oraz przygotowania praktyk zawodowych.


Od wielu lat współpracujemy z Zespołem żłobków m.st. Warszawy
Lista współpracujących z nami żłobków prywatnych cały czas się powiększa.

Współpracujemy z wieloma Powiatowymi Urzędami Pracy
oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie

Współpracujące z nami Ośrodki i Domy Pomocy Społecznej czy Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze oraz Hospicja chętnie przyjmują na praktyki zawodowe
uczestników naszych szkoleń i kursów.

Zaufało mam wiele Fundacji i Stowarzyszeń oraz firm prywatnych.

Zapraszamy
e-mail: biuro@jpb.pl, tel: 509-167-112