JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego Dorota Bączkowska

współpracuje z wieloma placówkami w całej Polsce organizującymi praktyki zawodowe dla uczestników szkoleń i kursów (przedszkola, żłobki, kluby dziecięce, placówki opieki dziennej, OPS, DPS, ZOL)

Pomagamy w wyborze placówki i organizacji praktyk zawodowych
Możesz samodzielnie wybrać placówkę, w której chcesz odbyć praktyki zawodowe
(placówka musi spełniać wymogi danego szkolenia)

skontaktuj się z nami: biuro@jpb.pl lub 509-167-112

Praktyki zawodowe (ważne aspekty):
jak wybierzesz dogodną dla siebie placówkę informujesz nas o tym co najmniej 3 dni
przed rozpoczęciem praktyk
i ustalamy dalsze czynności organizacyjne
- wystawiamy skierowanie na praktyki zawodowe i przesyłamy je do wybranej przez Ciebie placówki

musisz posiadać ważne badania sanitarno-epidemiologiczne - wykonujesz je we własnym zakresie i na własny koszt

dziennik praktyk oraz przykładowy harmonogram praktyk znajdziesz w bloku swojego szkolenia lub kursu

wypełniony dziennik praktyk (oryginał) wysyłasz za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (list polecony) na nasz adres:
JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Żurawia 6/12 lok. 413, 00-503 Warszawa

Certyfikat MRiPS lub Zaświadczenie wg. MEN wysyłamy po weryfikacji wszystkich dokumentów uczestnika szkolenia lub kursu

Dziennik Praktyk przyjmujemy jedynie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
lub dostarczenia osobistego (po wcześniejszym umówieniu się).

JPB CKU nie wysyła ani nie udostępnia kopii Dzienników Praktyk w żadnej formie.

Zapraszamy

e-mail: biuro@jpb.pl, tel: 509-167-112


pomocne strony www

Rejestr MRiPS https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

Zespół Żłobków m.st. Warszawy https://zlobki.waw.pl/nasze-placowki

lista wybranych żłobków prywatnych współpracujących z JPB CKU

https://dbfos.um.warszawa.pl/przedszkola

https://www.przedszkola.edu.pl