O nas

JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego
rozpoczęło działalność szkoleniowo-dydaktyczną w 2000 roku.

Naszą misją jest profesjonalne kształcenie oraz doskonalenie kadry w zakresie Opieki nad dziećmi do lat 3, w wieku przedszkolnym oraz Opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Realizujemy zarówno szkolenia dające uprawnienia do pracy jako opiekun w żłobku,
opiekun w klubie dziecięcym, opiekun dzienny, wolontariusz
czy też jako asystent i pomoc nauczyciela 
w przedszkolu. 

Jesteśmy niepubliczną placówką oświatową wpisaną do  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa Nr 33/K/11[4]

Posiadamy Decyzję Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
Nr 1/2022  DSR-V.833.59.2021.PR

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Warszawie Nr 2.14/00066/2012 

Od początku swojej działalności JPB CKU poprzez działania edukacyjne, wspiera instytucje publiczne oraz niepubliczne w efektywnym i skutecznym szkoleniu pracowników.

Naszym atutem jest znajomość rynku pracy usług opiekuńczych, co wykorzystujemy
przy tworzeniu programów szkoleniowych oraz innowacyjnej metodzie doskonalenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników naszych szkoleń stworzyliśmy
wirtualną platformę e-learningową www.bazaedukacji.pl

Już wkrótce w naszej ofercie pojawią się różnego rodzaju formy doskonalenia
zarówno dla opiekunów jak i rodziców.

Pomożemy Ci wybrać odpowiednie szkolenie w zależności od predyspozycji i przygotowania.

Serdecznie Zapraszamy!