Zamawianie kursu

Kurs został dodany do koszyka

Opiekun osób niesamodzielnych 80 godzin (on-line) 40 godzin praktyk

,,Opiekun osób niesamodzielnych” to szkolenie
skierowane do osób chcących sprawować opiekę
nad osobami niesamodzielnymi w domach prywatnych,
Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych i innych placówkach
świadczących usługi opiekuńcze.

Szkolenie to pozwala zdobyć wiedzę do sprawowania opieki
nad osobami nie mogącymi funkcjonować samodzielnie
oraz wskazuje potrzeby i wymagania podopiecznych zmuszonych
do korzystania z pomocy osób trzecich, a także
systematyzuje wiedzę jak tę pomoc należy realizować.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 80 godzin
40 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin praktyk

Pierwsza pomoc przedmedyczna
Procesy związane ze starzeniem się organizmu
 Psychologiczne aspekty pracy z osobą niesamodzielną
Komunikacja, współpraca i konflikty z osobami niesamodzielnymi
Pielęgnacja i obsługa higieniczna osób leżących, otyłych, 
niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych
Profilaktyka przeciwodleżynowa
Sytuacja na rynku pracy usług opiekuńczych 
w Polsce i za granicą.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę dotyczącą zasad
opieki nad osobami niesamodzielnymi

zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne, techniczne
i pomoc w organizacji praktyk zawodowych.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112