Zamawianie kursu

Kurs został dodany do koszyka

Asystent osób starszych i niepełnosprawnych 80 godzin (on-line) 40 godzin praktyk
Szkolenie ,,Asystent osób starszych i niepełnosprawnych”
skierowane 
jest do chcących nieść pomoc osobom
starszym i niepełnosprawnym

i pracować jako ich asystent świadczący opiekę nad nimi
w domach 
prywatnych, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych 
oraz w innych instytucjach pomocy seniorom.

Szkolenie zapewnia uzyskanie kwalifikacji do sprawowania
asystentury 
nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 80 godzin
40 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin praktyk
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Procesy związane ze starzeniem się organizmu
Psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą i niepełnosprawną
Komunikacja i współpraca oraz konflikty
Pielęgnacja i obserwacja osób starszych i niepełnosprawnych
Obsługa higieniczna osób niepełnosprawnych, starszych
oraz leżących i otyłych, 
Profilaktyka przeciwodleżynowa
Choroby wieku podeszłego
Sytuacja na rynku pracy usług opiekuńczych
w Polsce i za granicą.

Całość materiału szkoleniowego skupia się na potrzebach
i wymaganiach osób starszych i niepełnosprawnych, które
na co dzień korzystają z pomocy asystentów.

Szkolenie zorganizowane jest w przystępny sposób
na platformie-learningowej.
Masz dostęp do swojego szkolenia 24/7

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę dotyczącą zasad opieki asystenckiej
nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
zapisz się na nasze szkolenie.
Uzyskasz pełne wsparcie merytoryczne, techniczne
i pomoc w organizacji praktyk zawodowych.

Zapraszamy!
Szkolenie musisz ukończyć w ciągu 1 roku.

w razie pytań skontaktuj się z nami
biuro@jpb.pl lub 509-167-112