Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do pracy w charakterze Wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.

Szkolenie obejmuje:
 40 godzin – materiał teoretyczny

Podstawami uzyskanych kompetencji podczas szkolenia są treści z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy Zaświadczenie JPB CKU

Zapraszamy!