Asystentura jest formą pomocy opartą na wsparciu przez wykwalikowanego opiekuna osoby starszej lub osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz udziału w życiu społecznym. Ma ona na celu poprawę jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych przez zapewnienie im wsparcia oraz pomocy zgodnej z ich potrzebami, a także umożliwienie im niezależnego życia w jak największym stopniu. Umożliwia również zaangażowanie osób starszych i  niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe
i inne.

Szkolenie ,,Asystent osób starszych i niepełnosprawnych” skierowane jest do osób chcącym nieść pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym podczas opieki nad nimi w domach prywatnych, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych oraz w różnego rodzaju instytucjach sprawującym opiekę nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi.

Szkolenie zapewnia uzyskanie kwalifikacji do sprawowania asystentury nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Zakres szkolenia obejmuje wiedzę z zakresu:

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna

2. Procesy związane ze starzeniem się organizmu

3. Psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą i niepełnosprawną

4. Komunikacja i współpraca oraz konflikty

5. Pielęgnacja i obserwacja osób starszych i niepełnosprawnych

6. Obsługa higieniczna osób niepełnosprawnych, starszych oraz leżących i otyłych

7. Profilaktyka przeciwodleżynowa

8. Choroby wieku podeszłego

9. Sytuacja na rynku pracy usług opiekuńczych w Polsce i za granicą.

Całość materiału szkoleniowego skupia się na potrzebach i wymaganiach osób starszych i niepełnosprawnych, które na co dzień korzystają z pomocy asystentów.

 

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy."

Dziennik Praktyk przyjmujemy jedynie za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A. (list polecony) 
lub dostarczenia osobistego (po wcześniejszym umówieniu się).