Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 120 godzin (40 godzin praktyk)

Szkolenie dedykowane jest dla osób chcących podjąć się opieki lub opiekujących się osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi, zarówno w ich domach prywatnych czy w instytucjach opiekuńczych. Szkolenie pomoże zrozumieć potrzeby osób wymagających pomocy oraz przygotuje od tego jak taką pomoc realizować.

Program szkolenia „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” obejmuje wiedzę z zakresu:

Procesy związane ze starzeniem się organizmu

Choroby wieku podeszłego

Pielęgnacja i obserwacja osób starszych i niepełnosprawnych

Obsługa higieniczna osób leżących, otyłych, niepełnosprawnych

Profilaktyka przeciwodleżynowa

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą

Terapia zajęciowa, rehabilitacja

Rynek pracy usług opiekuńczych w Polsce i za granicą

Zadaniem opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych jest poznanie potrzeb podopiecznych i odpowiadanie na nie na najwyższym poziomie. Kładziemy nacisk na tematy związane ze specyfiką pracy, jaką będą wykonywać Uczestnicy po ukończeniu szkolenia (praca w domu prywatnym, praca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi), gdyż opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi wymaga indywidualnego podejścia opartego na rzetelnej wiedzy. Ważny jest nie tylko stan zdrowia ale również przyzwyczajenia podopiecznego czy uwarunkowania środowiskowe.

Uczestnicy szkolenia zdobędą profesjonalną wiedzę na temat należytego sprawowania opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz praktyczne doświadczenie, aby móc podjąć pracę jako opiekun osób starszych i niepełnosprawnych oraz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. 

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”

Dziennik Praktyk przyjmujemy jedynie za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A. (list polecony) 
lub dostarczenia osobistego (po wcześniejszym umówieniu się).

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 80 godzin (40 godzin praktyk)

Szkolenie skierowane jest do osób opiekujących się osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi, zarówno w domach prywatnych jak i w instytucjach opiekuńczych. Szkolenie uczy jak zrozumieć potrzeby osób wymagających pomocy i jak pomoc tę realizować.

Podczas szkolenia „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” przedstawimy Państwu niezbędną wiedzę z zakresu:

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Procesy związane ze starzeniem się organizmu

Psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą

Pielęgnacja i obserwacja osób starszych i niepełnosprawnych

Obsługa higieniczna osób leżących, otyłych, niepełnosprawnych

Profilaktyka przeciwodleżynowa

Choroby wieku podeszłego

Rynek pracy usług opiekuńczych w Polsce i za granicą

Staramy się kłaść nacisk na tematy związane ze specyfiką pracy, jaką będą wykonywać Uczestnicy po ukończeniu szkolenia (praca w domu prywatnym, praca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi).

Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak należycie sprawować opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, w jaki sposób przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodawcą oraz zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”


Dziennik Praktyk przyjmujemy jedynie za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A. (list polecony) 
lub dostarczenia osobistego (po wcześniejszym umówieniu się).

Asystent osób starszych i niepełnosprawnych 120 godzin (40 godzin praktyk)

Asystentura jest formą pomocy opartą na wsparciu przez wykwalikowanego opiekuna osoby starszej lub osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz udziału w życiu społecznym. Ma ona na celu poprawę jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych przez zapewnienie im wsparcia oraz pomocy zgodnej z ich potrzebami, a także umożliwienie im niezależnego życia w jak największym stopniu. Umożliwia również zaangażowanie osób starszych i  niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe
i inne.

Szkolenie ,,Asystent osób starszych i niepełnosprawnych” skierowane jest do osób chcącym nieść pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym podczas opieki nad nimi w domach prywatnych, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych oraz w różnego rodzaju instytucjach sprawującym opiekę nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi.

Szkolenie zapewnia uzyskanie kwalifikacji do sprawowania asystentury nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Zakres szkolenia obejmuje wiedzę z zakresu:

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna

2. Procesy związane ze starzeniem się organizmu

3. Psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą i niepełnosprawną

4. Komunikacja i współpraca oraz konflikty

5. Pielęgnacja i obserwacja osób starszych i niepełnosprawnych

6. Obsługa higieniczna osób niepełnosprawnych, starszych oraz leżących i otyłych

7. Profilaktyka przeciwodleżynowa

8. Choroby wieku podeszłego

9. Sytuacja na rynku pracy usług opiekuńczych w Polsce i za granicą.

Całość materiału szkoleniowego skupia się na potrzebach i wymaganiach osób starszych i niepełnosprawnych, które na co dzień korzystają z pomocy asystentów.

 

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy."

Dziennik Praktyk przyjmujemy jedynie za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A. (list polecony) 
lub dostarczenia osobistego (po wcześniejszym umówieniu się).
Asystent osób starszych i niepełnosprawnych 80 godzin (40 godzin praktyk)

Asystentura jest formą pomocy opartą na wsparciu przez wykwalikowanego opiekuna osoby starszej lub osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz udziału w życiu społecznym. Ma ona na celu poprawę jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych przez zapewnienie im wsparcia oraz pomocy zgodnej z ich potrzebami, a także umożliwienie im niezależnego życia w jak największym stopniu. Umożliwia również zaangażowanie osób starszych i  niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe
i inne.

Szkolenie ,,Asystent osób starszych i niepełnosprawnych” skierowane jest do osób chcącym nieść pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym podczas opieki nad nimi w domach prywatnych, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych oraz w różnego rodzaju instytucjach sprawującym opiekę nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi.

Szkolenie zapewnia uzyskanie kwalifikacji do sprawowania asystentury nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Zakres szkolenia obejmuje wiedzę z zakresu:

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna

2. Procesy związane ze starzeniem się organizmu

3. Psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą i niepełnosprawną

4. Komunikacja i współpraca oraz konflikty

5. Pielęgnacja i obserwacja osób starszych i niepełnosprawnych

6. Obsługa higieniczna osób niepełnosprawnych, starszych oraz leżących i otyłych

7. Profilaktyka przeciwodleżynowa

8. Choroby wieku podeszłego

9. Sytuacja na rynku pracy usług opiekuńczych w Polsce i za granicą.

Całość materiału szkoleniowego skupia się na potrzebach i wymaganiach osób starszych i niepełnosprawnych, które na co dzień korzystają z pomocy asystentów.

 

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy."

Dziennik Praktyk przyjmujemy jedynie za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A. (list polecony) 
lub dostarczenia osobistego (po wcześniejszym umówieniu się).
Opiekun osób niesamodzielnych 80 godzin (40 godzin praktyk)


Szkolenie ,,Opiekun osób niesamodzielnych” skierowane jest do osób opiekujących się osobami niesamodzielnymi w domach prywatnych, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych czy w różnego typu instytucjach opiekuńczych oraz chcącym taką opiekę świadczyć.

Szkolenie to pozwala uzyskać kwalifikacje do opieki nad osobami nie mogącym funkcjonować samodzielnie oraz uczy zrozumieć potrzeby i wymagania osób korzystających z pomocy osób trzecich oraz systematyzuje wiedzę jak tę pomoc należy realizować.

 

Podczas szkolenia „Opiekun osób niesamodzielnych” przedstawimy Państwu niezbędną wiedzę z zakresu: pierwszej pomocy przedmedycznej, procesów związanych ze starzeniem się organizmu, psychologicznych aspektów pracy z osobą niesamodzielną, komunikacji i współpracy z osobami niesamodzielnymi oraz konflikty, pielęgnacji i obserwacji osób starszych i niepełnosprawnych i niesamodzielnych, obsługi higienicznej osób leżących, otyłych, niepełnosprawnych i starszych, profilaktyki przeciwodleżynowej, chorób wieku podeszłego oraz sytuacją na rynku pracy usług opiekuńczych w Polsce i za granicą.


Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”

Dziennik Praktyk przyjmujemy jedynie za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A. (list polecony) 
lub dostarczenia osobistego (po wcześniejszym umówieniu się).

Asystent osób niesamodzielnych 80 godzin (40 godzin praktyk)


,,Asystent osób niesamodzielnych” to szkolenie skierowane do osób chcących asystować lub asystujących osobom niesamodzielnym w domach prywatnych, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych oraz w różnego rodzaju instytucjach sprawującym opiekę nad osobami niesamodzielnymi, starszymi czy niepełnosprawnymi.

Dzięki temu szkoleniu można uzyskać kwalifikacje do opieki nad osobami niesamodzielnymi w formie ich asystenta. Na szkolenie poruszona jest wiedza z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, procesów związanych ze starzeniem się organizmu, psychologicznych aspektów pracy z osobą niesamodzielną, komunikacji i współpracy z osobami niesamodzielnymi oraz konflikty, pielęgnacji i obserwacji osób starszych i niepełnosprawnych i niesamodzielnych, obsługi higienicznej osób leżących, otyłych, niepełnosprawnych i starszych, profilaktyki przeciwodleżynowej, chorób wieku podeszłego oraz sytuacją na rynku pracy usług opiekuńczych w Polsce i za granicą.

Ten zakres tematyczny obejmuje potrzeby i wymagania osób niesamodzielnych, które są zmuszone do korzystania z pomocy osób trzecich np. asystentów czy opiekunów.


Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”

Dziennik Praktyk przyjmujemy jedynie za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A. (list polecony) 
lub dostarczenia osobistego (po wcześniejszym umówieniu się).

Opieka w mieszkaniu chronionym 80 godzin (40 godzin praktyk)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby

i możliwości.

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością,
o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Praktyki można zrealizować opcjonalnie w wymiarze 40 godzin (nie obowiązkowe).

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”

Dziennik Praktyk przyjmujemy jedynie za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A. (list polecony) 
lub dostarczenia osobistego (po wcześniejszym umówieniu się).
Opiekun domowy osób starszych i niepełnosprawnych 40 godzin

Szkolenie skierowane jest do osób opiekujących się osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi,  w warunkach domowych własnych lub zleconych przez osoby prywatne czy instytucje. 

Szkolenie pozwala zrozumieć potrzeby osób wymagających opieki w warunkach domowych.

Podczas szkolenia „Opiekun domowy osób starszych i niepełnosprawnych” przedstawimy Państwu niezbędną wiedzę z zakresu:

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Procesy związane ze starzeniem się organizmu

Psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą

Pielęgnacja i obserwacja osób starszych i niepełnosprawnych

Obsługa higieniczna osób leżących, otyłych, niepełnosprawnych

Profilaktyka przeciwodleżynowa

Choroby wieku podeszłego

Zasady opieki domowej oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Staramy się kłaść nacisk na tematy związane ze specyfiką pracy, jaką będą wykonywać Uczestnicy po ukończeniu szkolenia w domach prywatnych lub nad osobami będącymi pod opieką Domów Opieki Społecznej czy Prywatnych Domów Opieki.

Praktyki nie są obowiązkowe - do ustalenia indywidualnie.

Wybraną formę doskonalenia uczestnik musi ukończyć w ciągu 1 roku.
Po tym czasie wybrany kurs lub szkolnie zostają zawieszone i nie będą aktywne
w zakładce ,,Moje kursy.”

Dziennik Praktyk przyjmujemy jedynie za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A. (list polecony) 
lub dostarczenia osobistego (po wcześniejszym umówieniu się).